KA9031 BIG MUSIC FOR SMALL CITIES

                              

Maailmassa on paljon erilaisia pikkukaupunkeja. Ne kaikki ovat omalla tavallaan hienoja ja mielenkiintoisia. Kuitenkin toiset kaupungit ovat houkuttelevampia kuin toiset. Mikä tekee pienistä paikkakunnista viehättäviä? Millä keinolla paikallista houkuttelevuutta kehitetään? Tässä hankkeesa musiikki on se keino erityispiirteenään hankkeen toiminta-alue.

Karjan tasavallassa ja Pohjois-Karjalassa on vahvat musiikkiperinteet ja teemmekin paljon työtä niiden vaalimiseksi. Alueilla on laadukasta musiikkikasvatusta ja mahdollisuus valmistua musiikin ammattilaiseksi. Paikallisten musiikkitoimijoiden, mukaanlukien sinfoniaorkesterit, ammattimainen työskentely on huomattu myös maiden rajojen ulkopuolella. Karjalan tasavallassa ja Pohjois-Karjalassa toimii useita musiikkifestivaaleja ja musiikkiin liittyvää liiketoimintaa.

Miksi nämä vahvuudet eivät sitten näy alueellisessa kehittämisessä? Yhteistyön käytännön toimet kaipaavat kehittämistä, jotta ne tuottaisivat lisäarvoa.

Siksi on “Big Music for Small Cities” -hanke. Sen tavoitteena on osoittaa, että tehokkaan musiikkin keskittyvän yhteistyön avulla pienestä paikkakunnasta saadaan houkutteleva vierailukohde.

Voit seurata hankkeen uutisia sosialisessa mediassa:

Big Music for Small Cities Facebookissa

Big Music for Small Cities Instagramissa

Hankeuutiset

KA 9031 - BIG MUSIC FOR SMALL CITIES  / SUURTA MUSIIKKIA PIKKUKAUPUNGEISSA

Hanketiimi. Ketä me olemme?

“Big Music for Small Cities” - hankkeeseen kuuluu 4 organisaatiota, joilla on laaja kokemus yhteistyöstä:

Pääpartneri - Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien johtokunta;

Suomalainen partneri - Joensuun kaupunki, kulttuuripalvelut;

Venäläinen partneri - Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö ja Karjalan valtiollinen filharmonia.

Ketä hanke voisi kiinnostaa?

Ensinnäkin, valtiollisen/kunnallisen tason kulttuuritoimijoita ja luovan liiketoiminnan toimijoita (festivaaliorganisaatiot, suunnittelijat sekä musiikki-, valo- ja ääniproduktiot) sekä Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan muusikoita.

Keskeisiä hankkeesta hyötyjiä ovat paikalliset yritykset, turisti- ja virkistyspalvelut, hotellit ja ravintolapalvelut, kaupunkisuunnittelun asiantuntijat ja paikalliset viranomaiset.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeen tarkoitus on parantaa yhteistyötapoja musiikin esittämisen ja edistämisen alalla pyrkimällä lisäämään rajat ylittävää osaamista ja monialaisia aloitteita.

Mihin hanketiimi pyrkii?

Helmikuussa 2020 käynnistyneen hankkeen tavoitteet ovat:

-kulttuurialan toimijoiden verkostojen parantaminen vaihdon, koulutuksen ja yhteisen markkinointistrategian avulla;

-parannetaan hankkeessa mukana olevien kulttuurialan luovien yritysten ammatillista asiantuntemusta ja käytännön työkaluja ohjelman kehittämisavun avulla;

-käytännön kokemuksen hankkiminen rajat ylittävään ja sektorien väliseen yhteistyöhön perustuvien aloitteiden toteuttamisesta.

Mitä hanketiimi aikoo tehdä?

Kehittää musiikin esittämisen ja markkinoinnin alalla työskentelevien kulttuuriorganisaatioiden verkostoja:

 • keskustelutilaisuus ”Big Music for Small Cities” alan asiantuntijoiden kanssa;

 • yhteistyötapaamiset rajan molemmin puolin keskittyen yhteiseen markkinointiin, molempia osapuolia hyödyttäviin kumppanuuksiin paikallisten yritysten kanssa, festivaalien ja niiden edustajien yhteistyöhön;

 • yhteinen markkinointistrategia rajat ylittävään musiikkifestivaalien verkostoon ja kehittää olemassa olevia yhteistyömalleja.

Kehittää luovien alojen yritysten ammattitaitoa ja käytännön työkaluja:

 • Venäläisten valotaiteilijoiden opintomatka Joensuuhun;

 • yhteinen konserttiohjelma, joka sisältää tilausteoksia venäläisiltä ja suomalaisilta säveltäjiltä;

 • Joensuun Musiikkitalven kehittäminen;

 • luoda tapahtumakonsepti Kontupohjan valofestivaalille (pieni teollisuuskaupunki Karjalan tasavallassa)

Saada käytännön kokemusta rajat ylittävien ja sektorien välisten yhteistyöaloitteiden toteuttamisesta:

 • Karjalan valtiollisen filharmonian ja Joensuun kaupunginorkesterin yhteinen workshop ja harjoitus yhteiskonserttia varten;

 • uudistettu Joensuun Musiikkitalvi, jossa esitellään molemmat orkesteri uudesta näkökulmasta;

 • Petroskoin ja Joensuun orkestereiden yhteiskonsertin äänite;

 • Kontupohjan valofestivaali, ulkoilmatapahtuma talvella.

Mitä yleisö saa hankkeesta?

 • Uudistunut Joensuun Musiikkitalvi helmikuussa 2021. Uusi näkökulman festivaalille, joka on entistä houkuttelevampi ja tuo yleisöä Joensuuhun.

 • Uusi valofestivaali Kontupohjassa joulukuussa 2021, jossa yhdistyvät edistynyt tekniikkaa, 3D-suunnittelu ja uusi orkesterikokoonpano kantaesityksineen.

 • Äänitysmahdollisuus Petroskoin orkestereille.

 • CD, jossa on mukana venäläisiä ja suomalaisia ​​muusikoita sekä raja-alueiden säveltäjien uusia teoksia.

Hankevastaava

Ekaterina Shishkova, eeshishkova@gmail.com

Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien osasto

Hankekoordinaattori Suomessa

Anna Maria Kupiainen, annamaria.kupiainen@joensuu.fi

Joensuu City