BIG MUSIC FOR SMALL CITIES-HANKKEEN PANEELIKESKUSTELU

Submitted by KA9031 on
Big Music for Small Cities

Big Music for Small Cities-hankkeen paneelikeskustelu ”Taidefestivaalit rajaseudulla. Parhaat käytännöt ja kehittämisstrategia” pidettiin 12.-13.8.2020 Petroskoissa ja Joensuussa.

Paneeliin osallistui 14 taidefestivaalin edustajaa Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan alueilta: Musiikkifestivaali "Ruskeala Symphony", kansainvälinen taidefestivaali "Onego-Classic", kansainvälinen huumorifestivaali "Kindasovo", kansainvälinen urkufestivaali "Grande Orgue", nuorten oopperataiteilijoiden festivaali "Opera Vita", kansainvälinen kuorofestivaali ja kilpailu, S.P. Oskinan mukaan nimetty "Vivat, Boys", kansainvälinen kansanmusiikkifestivaali "Kantele", Joensuun musiikkitalvi, Pielinen Soi, Kaivos-festivaali, Kihaus Folk, Kitee International Music and Art Festival, Lieksan vaskiviikot ja Rajaton taide.

Moderaattoreina toimi kaksi alan johtavaa asiantuntijaa, Venäjän konserttiagentuurin pääjohtaja Dmitry Grinchenko ja Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla.


Ensimmäisen päivän aikana Karjalan tasavallan kulttuuriministeri Alexey Lesonen, Petroskoin Karelia CBC-ohjelman johtaja Dmitri Bazegsky, Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön osaston johtaja Tatyana Kordyukova, Joensuun kaupungin tuottaja Teemu Laasonen ja projektipäällikkö Anna Tomchik lausuivat tervehdyksensä ja loivat näkökulmia festivaalitoiminnan kehittämiseen. Asiantuntijat Dmitry Grinchenko ja Kai Amberla jakoivat kokemustaan sekä esittelivät monia mielenkiintoisia käytäntöjä ja suuntauksia festivaalitoiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Kaikki puhujat korostivat sitä, että festivaalit ovat tärkeässä asemassa kansainvälisen yhteistyön ja koulutusprosessin vahvistamiseksi kulttuurin ja taiteen alalla, luovan teollisuuden kehittämiseksi ja yhteisen luovan ympäristön edistämiseksi rajan molemmin puolin.

During two meeting days each representative had the opportunity to tell the colleagues about their festival work. Russian and Finnish participants showed the activities through the impact on the tourist attractiveness of the region, the development of small territories, the role of the festival in supporting young talents and initiatives.

Kahden päivän aikana festivaaliedustajilla oli mahdollisuus esitellä kollegoille omia festivaalejaan ja käytäntöjään. Venäläiset ja suomalaiset osallistujat esittelivät festivaalin mahdollisuuksia vaikuttaa alueen matkailun houkuttelevuuteen, pienten alueiden kehittämiseen, festivaalin rooliin nuorten kykyjen ja aloitteiden tukemisessa.

Asiantuntija-arvion perusteella todettiin, että yhteistyölle on hyvät edellytykset. Festivaaleja rajan molemmin puolin yhdistää samat kysymykset kuten sijainti, turistien houkuttelevuus ja toimivat markkinointikanavat.

Tietenkin jokaisella festivaalilla on oma rakenteensa eikä menestykseen ole yhtä ainoaa tapaa. Mutta jokaisen läsnäolo ja persoona, hyvin suunniteltu ja luova tulevaisuudensuunnitelma sekä kohdeyleisön elämänlaadun parantamisen halu antavat hyvän suunnan. Kaikki osallistujat totesivat, että riippumatta festivaalin painopisteestä ja luovista tavoitteista, aina pitäisi toimia ammattimaisesti ja pyrkiä koko ajan kehittymään. Sillä on suora vaikutus festivaaliin, ja mikä tärkeitä, ihmisiin!

Paneelin lopuksi osallistujat vaihtoivat ajatuksiaan. Vaikka keskustelua käytiin verkon välityksellä, niin kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että ensimmäinen tapaaminen oli inspiroiva. Tapahtuma antoi mahdollisuuden kuulla moderaattoreiden mietteitä jokaisen festivaalityöstä ja keskustelu toi uusia näkökulmia festivaalitoiminnan kehittämiseen. Paneelikeskustelu "Taidefestivaalit rajaseudulla. Parhaat käytännöt ja kehitysstrategia" on yhteisen matkamme alku! Big Music for Small Cities -hankkeen seuraava vaihe on luoda yhteinen kehitysstrategia.

Big Music for Small Cities-hanketta tukee Karelia CBC -ohjelma (https://kareliacbc.fi/ru) ja sitä rahoittavat Euroopan unioni, Venäjä ja Suomi.

More about the project:

Big Music for Small Cities at Facebook

Big Music for Small Cities at Instagram

Big Music for Small Cities at VKontakte