Suurta musiikkia pikkukaupungeissa - Big Music for Small Cities

Submitted by KA9031 on
 КА9031

Karjalan tasavallassa ja Pohjois-Karjalassa on aloitettu kaksivuotinen hanke KA9031 “Big Music for Small Cities”. Hanketta tukee Karelia CBC -ohjelma ja sitä rahoittavat Euroopan Unioni, Suomi ja Venäjä. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyökäytäntöjä musiikin esittämisen ja edistämisen alueilla. Tavoitteena on myös luoda pohjaa käytänteille, joilla saadaan rajat ylittävä kapasiteetti ja monialaiset aloitteet käytäntöön rajan molemmin puolin.

Venäläiset partnerit ovat autonominen voittoa tavoittelematon organisaatio Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien johtokunta, Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö ja Karjalan valtiollinen filharmonia. Suomalainen partneri on Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut. Hankepartnerit tekevät kaksi vuotta työtä kehittääkseen festivaalien ja kulttuuritoimijoiden verkostoja, vahvistaakseen ammatillista osaamista ja ottaakseen käyttöön uusia keinoja tehdä rajaseudun pienistä paikkakunnista vetovoimaisia.

Paneelikeskustelussa Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan osallistujat pohtivat käytäntöjä, joilla kehitetään pieniä kaupunkeja musiikin avulla. Rajan molemmin puolin järjestetään yhteisiä harjoitus- ja työskentelyperiodeja festivaalitoiminnan asiantuntijoiden avustuksella. Erityisen tärkeää on luoda verkostoja festivaalien välille sekä kehittää yhteistä markkinointia. Yhteisen markkinointistrategian avulla pyritään saamaan kuva festivaalien aktiivisuudesta tällä hetkellä ja kehittää nykyisiä yhteistyömalleja rajaseudulla.

Yksi hankkeen vaiheista on venäläisten valo- ja media-artistien opintomatka Joensuuhun. Opintoperiodi toteutetaan maailankuulun suomalaisen valotaiteilijan johdolla. Taustavoimana toimii myös tapahtumapuutarha Botanian vuosittainen valofestivaali, jonne kokoontuu valotaideasiantuntijoita ympäri maailmaa.

Hankkeen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tietenkin kahden sinfoniaorkesterin yhteistyö. Järjestämme yhteisiä tapaamisia, harjoituksia ja esiintymisiä. Orkesterit saavat esitettäväkseen uusia teoksia Venäjältä ja Suomesta. Uusi ohjelmisto on suunniteltu julkaistavaksi osana Joensuun musiikkitalvea.

Myös Joensuun musiikkitalvi uudistuu. Tapahtuma halutaan nostaa esiin uudella tavalla ja samalla herättää yleistä kiinnostusta Joensuun musiikkielämään. Yhteistyön kehittäminen hankealueen festivaalien välillä on tärkeä osa myös Joenuun musiikkitalven uudistamisessa.  

Petroskoihin saadaan hankkeen yhteydessä äänitys-studio, jonka avulla musiikin esittäminen ja edistäminen saa uusia muotoja. Äänitys-studion mahdollistaa monimutkaistenkin tehtävien toetuttamisen, mukaanlukien sinfoniakonserttien tallentamisen. Karjalan tasavallan filharmonia tekee tallenteen yhdessä petroskoilaisten ja joensuulaisten muusikoiden kanssa heinäkuussa 2021.

Hanke päättyy Kontupohjassa järjestettävään valofestivaaliin. Päätöstapahtumassa yhdistyvät valotaiteen pitkälle kehittyneet teknologiat ja 3D-design sekä hankkeen aikana luotu ja tallennettu uusi sinfoninen ohjelmisto.