Big Music for Small Cities - hanke yhdistää taidefestivaaleja

Submitted by KA9031 on
Big Music for Small Cities' discussion panel

Big Music for Small Cities - hanke aloittaa työskentelyn rajaseudun festivaalien verkostoitumisen vahvistamiseksi.

Aloitamme järjestämällä paneelikeskustelun 12.-13.8.2020 otsikolla ”Rajaseudun taidefestivaalit. Parhaat käytännöt ja kehitysstrategiat”.

Joensuun ja Petroskoin keskusteluryhmät ovat yhteydessä internetin välityksellä ja keskustelussa käytetään simultaanitulkkausta. Moderaattoreina tapahtumassa toimivat Suomen ja Venäjän parhaat festivaaliasiantuntijat.

Venäjän asiantuntijana toimii Venäjän konserttiagentuurin pääjohtaja Dmitry Grinchenko (Moskova). Venäjän konserttiagentuuri on tuotantoyhtiö, joka järjestää suuria taiteen ja akateemisen musiikin tapahtumia Venäjällä ja myös ulkomailla.

Jo kolmentoista vuoden ajan Sochissa on järjestetty menestyksekkäästi kansainvälinen Talvi taide -festivaali maailmankuulun muusikon Yuri Bashmetin ja Dmitry Grinchenkon johdolla. Tämä on yksi parhaista esimerkeistä vuotuisesta Euroopan laajuisesta kulttuurihankkeesta Venäjällä.

Suomalaiset hankekumppanit ovat kutsuneet asiantuntijaksi Finland Festivalsin toiminnanjohtajan Kai Amberlan (Helsinki). Finland Festivals kokoaa yhteen Suomen parhaat ja kiinnostavimmat taide- ja kulttuurifestivaalit. Jäsenfestivaaleja on lähes sata. Finland Festivalsin lisäksi Kai Amberla toimii asiantuntijana useissa musiikkiyhdistyksissä ja organisaatioissa.

Paneelin avainasemassa ovat taidefestivaalien edustajat rajan molemmilta puolilta. Puheenaiheina ovat alueen matkailun houkuttelevuuden ja pienten paikkakuntien kehittäminen, nuorten lahjakkuuksien tukeminen sekä festivaalien ja sosiokulttuurisen työn yhdistäminen.

Festivaalien edustajat Karjalan tasavallasta ja Pohjois-Karjalasta keskustelevat yhdessä moderaattoreiden kanssa festivaalitoiminnan kehittämisestä omien käytännön esimerkkien kautta. Paneeli toimii alustana keskustelulle taidefestivaaleista alueellisen kehittämisen näkökulmasta, vuorovaikutuksesta paikallisen väestön kanssa, nuorten tukemisesta, sosiaalisen tehtävän toteuttamisesta ja yhteistyön mahdollisuuksista.

Paneelin tavoitteena on mahdollistaa Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan alueiden festivaalien kohtaamisia. Keskustelun aiheet auttavat osallistujia luomaan perusperiaatteita rajaseudun festivaalien kehitysstrategialle.