"Big Music for Small Cities" - Verkostoitumista verkossa

Submitted by KA9031 on 02.12.2020 - 11.46
Big Music for Small Cities_working session

Joensuussa järjestettiin osallistava verkostoitumisseminaari ”Festivaaliverkko” Pohjois-Karjalan taidefestivaaleille. Alkuperäinen suunnitelma oli pitää yksi kokonainen päivä syksyllä ja toinen tammikuussa livetapaamisena. Vallitseva Covid-19 -pandemia kuitenkin laittoi suunnitelmat uusiksi. Jaoimme tapahtuman pienempiin osiin ja siirryimme verkkotapahtumaan. Tekniikka on onneksi jalostunut jo niin pitkälle, että hyvällä suunnittelulla pystyimme järjestämään oikein toimivan ja interaktiivisen seminaarin ja workshopit pienryhmissä. Osallistujia aktivoivat myös asiantuntijamme Susanna Markkolan (Culture Finland/Visit Finland) laatimat sähköiset ennakkotehtävät. Kiitos tässä vaiheessa myös Tovari Oy:lle asiantuntevasta palvelusta tekniikan osalta.

Marraskuussa pidettyjen kahden seminaarin tarkoitus oli auttaa Pohjois-Karjalan taidefestivaaleja verkostoitumaan keskenään, tarjoamaan hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa kotimaan ja maailman matkailusta, markkinoista ja trendeistä sekä pohtimaan festivaalien haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä. Pyysimme festivaaliedustajia myös miettimään, ketkä matkailun, ravintola- ja majoituspalveluiden edustajia he haluaisivat mukaan tammikuussa järjestettävään viimeiseen seminaariin.

Seminaarien pääpuhujana ja koordinaattorina toimi Susanna Markkola, Visit Finlandin Culture Finland -ohjelmajohtaja. Hän haastoi ennakko- ja workshoptehtävillään osallistujia miettimään oman festivaalin rakenteita, arvoja ja elämyksellisyyttä. Vastausten perusteella Pohjois-Karjalan festivaalit tarjoavat monipuolista ja eri genrejen musiikkia ja muuta taidetta eri kohderyhmille. Elämyksistä ja USPeista (Unique Selling Points) nousevat esiin luonto, nähtävyydet, karjalaisuus. Siis juuri ne seikat, jotka suurinta osaa matkailijoista kiinnostavat.

Tarjontaa erilaisille kohdeyleisöille siis löytyy. Seuraavaksi tämä kaikki pitäisi saattaa suuren yleisön tietoisuuteen. Erittäin inspiroivia esimerkkejä tapahtumien ja markkinoinnin onnistumisista kertoivat Anna Tomchick, Karjalan Tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien direktoraatin johtaja, Big Music for Small Cities projektipäällikkö, aiheenaan Ruskeala Symphony ja Anna Rauhansuu, Myssyfarmi, toimitusjohtaja ja suunnittelija, aiheenaan kotimainen luonnonmukainen liiketoiminta ja mitä idearikkaimmat yhteistyökumppanit.

Festivaaliedustajia pyydettiin miettimään mahdollisia tulevaisuuden yhteistyökumppaneita. Ideoita tuli paljon: yhteistyötä festivaalien välillä sekä paikallisten yritysten, maanviljelijöiden, elämyspalveluyrittäjien, paikallisten panimoiden kanssa ja paljon muuta. Useammassa vastauksessa toivottiin festivaalien yhteistä verkkosivua tai nettiportaalia, jossa tietoa välittyisi festivaalilta festivaalille, mutta myös asiakkaille suomessa ja ulkomailla. Yhdessä workshopissa ehdittiin suunnitella myös valmiita elämyspaketteja erilaisille asiakasryhmille.

Osallistujien ajatuksia ja unelmia ruokkivat osaltaan myös Aleksandra Shakhnovich, Visit Finlandin Venäjän matkailun asiantuntija, Annika Huotari, Joensuun kaupunginorkesterin markkinointipäällikkö ja Sirpa Lahti, kulttuurin, matkailun ja viestinnän alan yritys Maetkasta. Kuulimme tutkimustietoon pohjautuvaa asiaa venäläisistä matkaajista suomessa, miten monella tavalla markkinointistrategiaa voi hyödyntää festivaalitoiminnassa ja mikä on tätä päivää festivaalin markkinoinnissa.

Jatkamme verkostoitumien merkeissä siis vielä tammikuussa yhdessä festivaaliedustajien sekä paikallisten matkailu-, ravintola- ja majoituspalveluiden kanssa.