Hankkeet

                              
Veden laadun parantaminen paikallista käyttöä varten Koitajoessa ja Tohmajoessa sekä jokien ekologisen tilan parantaminen.    
Tools for enhancing access to forest resources in cross border bioeconomy    
Finland and the Republic of Karelia are the forest regions of Eastern Europe amount altogether over 30 million hectares of the forestland area.
Wildacha.fi on mökkien ja majatalojen online-varauspalvelu.
BUSY-hanke tukee ja mahdollistaa nuorten yrittäjien rajan ylittävän yhteistyön syntymistä.  Tavoitteena on löytää ratkaisuita, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuuksia kehittää yrittäjyystaitojaan ja yritystään kansainväliseen liiketoimint
Projektissa luodaan verkosto avoimelle vieraslajiaineistojen ja –osaamisen vaihtamiselle Suomen ja Venäjän Karjalan välillä.
The international project " EDUCATION FOR SUSTAINABLE WATER USE" within the Karelia CBC Programme (Priority 3, Clean and comfortable region to live) has been initiated by the Swedish Karelian Business and Information Centre (SKBIC) in collaboration with a number of R
Mapping the need of workforce for the hotel, restaurant and tourism trade in North Karelia and the Republic of Karelia now and in the future, finding the best way to successfully match the manpower with the employers and a way to avoid the looming future shortage of labour for the industry.
The risk for forest and wildland-urban interface fires is acknowledged to increase, as the climate is getting warmer. The situation has direct effect on not only forest land managers, but also to the general public on the affected regions.
Projektissa kouluille luodaan Vihreän koulun (Green School) malli, johon koululaiset perehdytetään ja jota he toteuttavat käytännössä omassa elinympäristössään.
The project is aimed at fulfillment of such prioities of Karelia CBC Programme as “Increased environmental awareness” and “Improvement of peoples’ physical living environment”, pursues the following objective: living and working conditions of visitors and workers are enhanced alongside with reduc
InterActive History on kuuden museon yhteinen venäläis-suomalainen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa uusia digimaailmaan integroituja museopalveluja, jotka perustuvat kulttuurisen ja historiall
Project "Joensuu-Petrozavodsk - Highway for Growth" aims to develop mutually benefiting cross-border ways of working in cross-border trade (1), twin city marketing (2) and student cooperation (3).
ECO-bridge "Rajanylittävä yhteinen ympäristön seurantajärjestelmä" (KA5016)
PeatStop-projekti pureutuu hulevesien hallintaan Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Projektin tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja hulevesivalumien tuomiin ympäristökuormituksiin, esimerkiksi asentamalla suodattimia ja hapetuslaitteita vesistöihin.
The objective of microproject KA1029 is to create prerequisites for the development and launch of educational programs for road industry professionals.
Karelia CBC –ohjelman rahoittama hanke tuo Kainuulaisen biokaasutuotannon nykyaikaan.
Vesivarojen hallinnan parantaminen Pohjois-Laatokan raja-alueella (WaterForLife)
Welcome to Culture Open project website! The objective of Culture Open was to improve the sustainability and diversity of inclusive cultural services for vulnerable social groups in Petrozavodsk and Joensuu.
Name of the project: Ethno-architecture of Fennoscandia in XXI century Acronym: ARCHITECTURE Project ID: KA3030
SOCIAL CROSS-BORDER ENTREPRENEURSHIP: START-UP FOR EVERYONE AND OPPORTUNITES FOR ALL (SOCCER) Programme name:Karelia CBC Programme 2014-2020 Name of the project: Social cross-border entrepreneurship: Start-up for everyone and opportunities for all
The project «Ordinary Man in a Great War» is aimed at improvement of the infrastructure around memorials related to two countries military history of the 1940s, increase of the level of knowledge on military history and use of the gained information at the cultural events both in Russia and Finla
Kalitka - the development of cross-border gastronomic tourism Hankkeen tavoitteena on kehittää rajanylittävää, karjalaiseen ruokaperinteeseen pohjautuvaa ruokamatkailua Pohjois-Karjalan maakunnan sekä Karjalan tasavallan alueilla.
Karelian art-residency network and art-tourism project improved the system of production of contemporary culture services and products in cross-border region through the resources of art-residency network and cross-sectoral approach. Partners
The objective of the project is the increased business and interaction in wellness service sector across the Karelian border. The element the project is linked to is increasing the capacity of enterprises to
     LOGISTIIKKA OULUN ALUE-KARJALA (LOGOKA) Logistiikan kehittäminen Oulun, Raahen ja Kainuun  ja Karjalan tasava
The Logroad – micro project aims to identify and solve problems related to the construction of forest roads, which have negative impact on the development of the timber industry on both sides of the border.
Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti konepajateollisuuden osaamisvajeeseen, joka on yksi kasvun suurimmista esteistä.
Hankkeessa tuotetaan paikallisella tasolla kiinalaisille turisteille kohdennettuja palveluita ja parannetaan museoiden saavutettavuutta kansainvälisten turistien kannalta. Tämän toteuttamiseksi sovelletaan pääkaupunkimuseoiden kokemuksia molemmin puolin rajaa.
Hankkeen tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten kulttuurin ja taiteen alan harrastusten tavoitettavuutta ja saatavuutta.
Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts (KA8028) -hankkeen tavoitteena on lisätä käsityöyrittäjyyden kehittämismahdollisuuksia Suomessa Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Venäjällä Karjalan tasavallassa.
Nowadays many people feel lack of information about possibilities of open ecological space as well as accessible sport territories and objects for comfortable living in border areas. Tourists are not aware of places where they can go in for sports while they spend their holidays in target areas.
Tervetuloa  PRO TROUT -projektin kotisivulle! PRO TROUT suojelee alkuperäisten kalakantojen monimuotoisuutta ja palvelee kestävään kalastukseen perustuvia elinkeinoja.
Yleistavoite (Karelia CBC): Ohjelma-alueen kulttuuripalvelut ovat helposti saatavissa ja niiden laatu on hyvä.
Welcome to the PROWO Karelia CBC micro-project home page.   
SPEAK BUSINESS is aimed at teaching young professionals how to speak the same language - professional business language of management projects (non-profit and business projects) in the field of social entrepreneurship and international business, and
SUSWAM -hanke kehittää jätteiden hallintaa Kainuussa ja Venäjän Karjalassa. Tähtäimessä on sekä arvokkaiden jätejakeiden parempi hyötykäyttö että tiettyjen haitallisten jätejakeiden parempi ympäristöturvallisuuden hallinta.
Hankkeen tavoite on uudistaa Karjalan Tasavallan ja Suomen Pohjois-Karjalan alueiden teatteripalveluita ja suunnata niitä enemmän nuorten ja lapsiperheiden käyttöön. Seuraa projektin uutisia sosialisessa mediassa:
TourSME on kaksivuotinen projekti (1.2.2020 - 31.3.2022), jonka tavoitteena on lisätä yrityksen tietoisuutta ja kykyä tehdä näkyväksi Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Vienan Karjalan uinuva matkailupotentiaali, tuotteistaa uusia alueiden omaperäisyyteen perustuvia matkailupaketteja kansainvälisille
  Tehdään luontoon pääsy helpoksi !
Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt
Main idea of the project "Waste Recycling" (Reaching congenial region through valorisation of municipal and
WasteLess Karelias – hankkeen päämääränä on ehkäistä Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa.
Projektin toimenpiteiden on tarkoitus parantaa merkittävästi Sortavalan kaupungin ekologista tilaa, ja näin ollen kaupungin vakituisten asukkaiden ja siellä vierailevien elämänlaatua.
Project partners:   Russia: Lead partner – Karelian regional institute of continuing professional education at Petrozavodsk state University