SUPER:Sustainability Under Pressure: Environmental Resilience in natural and cultural heritage areas with intensive recreation (KA5033)    

 

           

 

SUPER-hankkeessa keskitytään Suomen ja Venäjän pilottikohteiden luontomatkailun ja jätteenhallinnan suunnitteluun vuosina 2018 - 2019. Hankkeessa tutkitaan ja vahvistetaan myös ympäristön kykyä kestää muutoksia ja toipua niistä. Ensimmäistä kertaa Karelia CBC-hankkeessa on mukana neljä kohdetta arvostetulla UNESCO-statuksella.

Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalveluiden lisäksi hankkeessa on kuusi muuta kumppania. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unioni (Karelia CBC - ohjelma), Venäjä ja Suomi (Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta).

 

Projektin pilottikohteet ovat luonto- ja kulttuuriperintökohteita, joihin kohdistuu merkittävää kävijäpainetta:

 -  Pohjois-Karjalan biosfäärialue; Kolin ja Petkeljärven kansallispuistot
 -  Rokua Geopark
 -  Kizhi ulkoilmamuseo ja sen puskurialue sisältäen yli 20 kylää
 -  Vodlozersky biosfäärialue ja kansallispuisto, sisältäen Kuganavolok kylän
                     

  SUPER Facebook

  SUPER Vkontakte

                                          

Hankeuutiset

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite on vähentää hankkeessa mukana oleville luonto- ja kulttuurikohteille kohdistuvia haittavaikutuksia seuraavin keinoin:

·         Tehdä kestävä luontomatkailusuunnitelma pilottialueille

·         Kehittää hyviä käytäntöjä jätehuollon toteuttamiseen suojelualueilla

·         Hankkia pilottikohteille innovatiivisia jätteenkäsittely ratkaisuja

 

Toimenpiteet

·         Hanke toteutetaan kolmen työpaketin avulla: 1. Suuren kävijäpaineen luomien jäte- ja ympäristöongelmien kartoitus, 2. Pilottikohteiden jätehuollon suunnittelu ja toteutus, 3. Hyvät käytännöt suojelualueiden suunnittelussa - luontomatkailusuunnitelma

 

Hankkeen tulokset

·         Luontomatkailusuunnitelman valmistelu Pohjois-Karjalan biosfäärialueelle (ml. Kolin kansallispuiston kävijätutkimuksen 2019 toteutus)

·         Parannuksia Kolin kansallispuiston jätehuoltoon (ml. käymäläratkaisut ja jätteenkäsittely)

·         Parannuksia Petkeljärven kansallispuiston jätehuoltoon (jätteenkäsittely)

·         Jätehuollon ohjausta kävijöille (ml. opasteet)

·         Parempaa viestintää maastossa (ml. opasteet)

Yhteystiedot:

Pääkumppani /Association "Centre for Problems of the North, Arctic and Cross-border Cooperation" (North-Centre) :

Alexandra Smirnova
e.mail: info@northcentre.ru

Alexandra Efimova
e.mail: alexandraefimova12@gmail.com

Partnerit:

Kizhin maailmanperintokohde :

Tatiana Pavlova
e.mail: tpavlova@kizhi.karelia.ru

Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tutkimuskeskus :

Pavel Petrov
e.mail: 
ppetrov@krc.karelia.ru

Voldojärven biosfäärialue :

Alla Gudym
e.mail: 
vodlozero@onego.ru

Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö :

Alexey Shveykovskiy
e.mail: ashveykovskiy@gmail.com

Metsähallitus :

Kyösti Tuhkalainen
e.mail: kyosti.tuhkalainen@metsa.fi

Pohjois-Karjalan ELY-Keskus/Pohjois-Karjalan biosfäärialue:

Timo J.Hokkanen
e.mail:
 timo.hokkanen@ely-keskus.fi