Vartius

Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt


Hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan Vartiuksen rajanylityspaikan infrastruktuuria, rakennuksia, tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa. Hanke kuuluu Karelia CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu vuonna 2021.

Hankeuutiset

Hankkeen taustat
 

Vartiuksen rajavartioasema on Suomen ja Venäjän välisen maantie- ja rautatieliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka. Se sijaitsee 65 km Kuhmon keskustasta koilliseen. Vartiuksen rajavartioasema vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta ja muista lakisääteisistä valvontatehtävistä toimialueellaan. Euroopan unionin ulkorajaa, Suomen itärajaa, on Vartiuksen rajavartioaseman vastuulla 22,1 km.

Vartiuksesta tuli kansainvälinen rajanylityspaikka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1992. Sen kautta kulkevat kantatie 89 ja Kontiomäki–Kostamus-rautatie. Vartiuksen rautatieasema toimii rautatieyhdysliikenteen luovutus- ja vastaanottoasemana.

Vartiuksen Venäjän puoleisen raja-aseman nimi on Lyttä (ven. Люття, Ljuttja). Vuosittain Vartiuksen rajan ylittää noin 400 000 henkilöä.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus
 

Kehittämishankkeen budjetti on 8,15 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 6,41 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta, joka tehtiin 1.1.2019.

Hankkeen tavoitteet


Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin ja uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia.

Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja ajanmukaistetaan. Viranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa päivitetään.

Hankkeeseen osallistuvat Väylä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaattikiinteistöt, Säteilyturvakeskus, Pietarin direktoraatti, ITM Oy ja Finrail Oy.

Hankkeen eteneminen


Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämistä koskeva tukirahoitussopimus Karelia CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väylän kesken on allekirjoitettu ja kunnostustoimien suunnittelutyöt on käynnistetty. Rakennustyöt alkavat arviolta keväällä 2020.  Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Karelia CBC

Ohjelmakoordinaattori Niko Auer
p. 040 685 4012
niko.auer[at]kareliacbc.info

Erityisasiantuntija Henna-Mari Laurila
p. 050 9180 049
henna-mari.laurila[at]kareliacbc.info

Väylä

Projektipäällikkö Jyri Mustonen
p. 029 534 3068
jyri.mustonen[at]vayla.fi