InterActive History (KA3022)

InterActive History on kuuden museon yhteinen venäläis-suomalainen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa uusia digimaailmaan integroituja museopalveluja, jotka perustuvat kulttuurisen ja historiallisen perinnön tutkimukseen ja tulkintaan. Hankkeessa pyritään kiinnittämään nuorten huomiota ja kiinnostusta paikalliseen historiaan ja kulttuuriin sekä ottamaan paikallisyhteisö mukaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja edistämiseen.
InterActive History -hanke toteutetaan yhteistyössä kuuden museon ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeen vastaava pääpartneri on Petroskoissa sijaitseva kulttuurialan kehittämissäätiö Creative Industries and Cultural Tourism Development Fund. Hankkeen muut partnerit ovat Pohjois-Karjalan museo Hilma Joensuussa, Karjalan tasavallan kansallismuseo Petroskoissa, Kurkijoen paikallishistoriakeskus, Aunuksen Etelä-Karjalan kansallismuseo, Outokummun kaivosmuseo ja Ilomantsin museosäätiö.

Hankeuutiset

Venäläis-suomalaisessa InterActive History -hankkeessa on mukana kuusi museota molemmin puolin rajaa. Karelia Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmaan kuuluva hanke käynnistyi lokakuussa 2018. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuuden museon ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeen vastaava pääpartneri on Petroskoissa sijaitseva kulttuurialan kehittämissäätiö Creative Industries and Cultural Tourism Development Fund.

Karjalan tasavallan kansallismuseo Petroskoissa, Kurkijoen paikallishistoriakeskus, Aunuksen Etelä-Karjalan kansallismuseo, Pohjois-Karjalan museo Joensuussa, Outokummun kaivosmuseo ja Ilomantsin museosäätiö luovat hankkeessa uusia digimaailmaan integroituja museopalveluja, jotka perustuvat kulttuurisen ja historiallisen perinnön tutkimukseen ja tulkintaan.

Hankkeessa tutkimuksen ja toimenpiteiden kohteita yhdistää se, että ne ovat hävinneet kokonaan tai osittain tai ovat muuttuneet niin paljon, ettei alkuperäistä historiaa ole enää helppo tunnistaa. Aunuksessa 1600–1700-luvulla sijainnut linnoitus, Joensuun Utran entinen teollisuusyhdyskunta, Leninin aukion 1700–1800-luvun arkkitehtuuri Petroskoissa, Outokummun kaivosmuseon rinnerikastamo, Ilomantsin runonlaulajien kylät sekä Kurkijoen keskiaikainen linnoituskukkula ovat kaikki kohteita, joissa on tapahtunut mielenkiintoisia ja merkittäviä asioita.

Projektissa museot ja paikallisyhteisöt kehittävät yhteistyössä ratkaisuja, kuinka näistä kohteista olemassa olevaa historiallista aineistoa, kuvia, esineitä ja tarinoita voidaan hyödyntää järkevästi ja mielenkiintoisesti digimaailmassa. Kuinka kadonnut linnoitus rakennetaan uudestaan virtuaalimaailmassa, kuinka malmin käsittelyprosessi muuttuu kiinnostavaksi peliksi, miten kulkea runonlaulajien jalanjäljissä autenttisilla paikoilla?

Hankkeessa pyritään kiinnittämään nuorten huomiota ja kiinnostusta paikalliseen historiaan ja kulttuuriin sekä ottamaan paikallisyhteisö mukaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja edistämiseen.

Hankentoimisto: Venäjä, Petroskoi, Liteynaya Square, 3 (Yamka-yrityskeskus), toimisto 1.11

Sähköposti: projectka3022@gmail.com

Luovan teollisuuden ja kulttuurimatkailun kehittämisrahaston (Creative Industries and Cultural Tourism Development Fund, Hanken johtava kumppani) verkkosivusto

VK Hankenryhmä

Facebook Hankenryhmä

Twetter