KA5041 Vihreät Luontoperustaiset ratkaisut matkailussa negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi (NatureBeST)

Oletetaan, että projektin toteutus sallii matkailusektorin johtamisen Suomen ja Venäjän projektialueilla identifioiden ongelmat ja esteet tällä sektorilla sekä välineet negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Nimenomaan standardoidut tekniset ratkaisut auttavat matkailuyrityksiä vähentämään negatiivisia vaikutuksia ympäristöön: modernien jätevesijärjestelmien asentaminen, jätteiden erilliskeräys ja kierrätys, suotimet päästöjen puhdistamiseksi, modernit vedenottojärjestelmät, aurinko- ja tuulienergian käyttö, energiatehokkaat lämmitysjärjestelmät, jne.

 

Otaksutaan, että projektihenkilöiden ja leirintäalueiden sekä majoitusliikkeiden henkilöstö, joka on mukana projektissa, tulevat tietoisemmiksi ympäristökysymyksistä ja aktiivisemmiksi teknisten ratkaisujen hakemisessa tähdäten luonnonsuojeluun. Pilottidemonstraatiokohteita käytetään jatkuvaan demonstrointiin ja kapasiteetin rakentamistarkoituksiin ja projektin tulosten levitykseen. Matkailijat, jotka tulevat rentoutumaan projektialueelle, tulevat tietoisiksi luonnonsuojelun tärkeydestä ja ovat vastuullisempia käytöksestään luonnossa.

Lisää tietoa- hankeuutisten sivulle

 

Hankeuutiset

Pääpartneri: KRICPE Petroskoin valtionyliopiston jatkokoulutuksen laitos

Partnerit: Valtioihin sitoutumaton yhteisö “Energiatehokkuuskeskus” (KAEEC); Karjalan tasavallan matkailun tiedotuskeskus; LLC  "Sanatorio "Martsialnye Vody“; Pohjois-Karjalan ELY-keskus (Joensuu); SYKE (Suomen Ympäristökeskus).   

Projektin kokonaisvaltainen tavoite on työ- ja elinympäristön kehittäminen. Projektin tavoitteet tulevat olemaan linjassa “Ihmisten elinympäristön kohentamisen” prioriteetin säännösten kanssa.

 

Erityistavoite tulee olemaan: “ Matkailuyritysten ympäristötehokkuus rajaseudulla, jota edistetään ekologisilla ja taloudellisilla ratkaisuilla”.

 

Projektin kohderyhmät ovat:

• Turistikeskusten ja leirintäalueiden omistajat ja henkilöstö  sekä projektialueen majoitusliikkeet (Pohjois-Karjala ja Kainuu Suomen puolelta ja Laatokan pohjoispuolinen alue, Kostamus ja Kalevala Venäjän puolelta ovat määritelty vetävän suurimmat turistivirrat Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä kulkien Niirala / Värtsilä and Vartius / Lyttä) ylityspaikkojen kautta.

• Ympäristölainsäädäntöä valvovan viranomaisen edustajat;

 

Edunsaajat tulevat olemaan:

• Projektin alueella vierailevat turistit;

• Projektialueen väestö.

 

Projektin päätuotot ovat:

1.  Turismisektorin  ympäristöongelmat identifioidaan ja perustavanlaatuiset  vihreät ratkaisut niihin laaditaan.

2.  Soveltuvat teknologiat ja metodit valitaan vähentämään matkailuyritysten ympäristöpainetta.

3. Ekologiset ratkaisut toteutetaan pilottina matkailutoimijoille myöhempää esittelyä ja kapasiteetin rakennusta varten.

4. Kohderyhmien tietoja ja tietoisuutta ympäristön haavoittuvuudesta edistetään.

 

Sergey Koshelev

project manager (KRICPE at PetrSU)

koshelev@krimel.karelia.ru    +7 (8142) 73-13-80