BUSY: Business for Youngsters (KA4022)

BUSY-hanke tukee ja mahdollistaa nuorten yrittäjien rajan ylittävän yhteistyön syntymistä.  Tavoitteena on löytää ratkaisuita, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuuksia kehittää yrittäjyystaitojaan ja yritystään kansainväliseen liiketoimintaan kotiseudultaan käsin. Avataan start up- yrityksille tie yli rajan.

Hankeuutiset

BUSY tarjoaa nuorille yrittäjille ja yrityksille mahdollisuuden päästä valmennusohjelmiin, hautomoihin ja yrityskiihtyttämöihin sekä merkittävimpiin yrittäjyystapahtumiin. Mahdollisuuden saada huippuammattilaisten sparrausta pitchauksessa, liiketoimintamallin kehittämisessä ja rahoituksen hakemisessa. Mukana ovat yrittäjäyhteisöjen laajat yhteistyöverkostot ja niiden tuomat mahdollisuudet. Projektilla pyritään tukemaan nuorten yrittäjien rajoja ylittävää yhteistyötä.

Partnerit

  • Karelian regional youth Center 
  • Oulu University of Applied Sciences
  • The City of Oulu, BusinessOulu
  • The Karelian regional institute of continuous professional education (KRICPE) at Petrozavodsk State University
  • Development Corporation of the Republic of Karelia
our approach
  • Rohkaisemme ja kannustamme start up ja PK-yrityksiä sekä nuoria yrittäjiä työskentelemään yhdessä rajoja ylittäen:

- Kartoittamalla start up yrityksien halukkuutta, verkostoja ja hankkeita rajan molemmin puolin;
- Järjestämällä verkostoitumis- ja tapaamistilaisuuksia, sekä tilaisuuksia tiimien rakentamiseen; 
- Viestiä aktiivisesti toiminnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista.

  • Kehitämme ja suunnittelemme toimintamalleja, joilla tuetaaan yrityksiä:

- Tunnistamalla ja analysoimalla haasteita ja ongelmia, joita start up ja PK-yritykset kohtaavat;
- Vertailemalla rajan molemmin puolin mitä liiketoiminan kehittämisen ja itsensä työllistämisen rajoitteita on;
- Tehdään raportti nuorten yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista raja-alueilla;
- Laaditaan suositukset paikallisille organisaatioille ja toimijoille parhaista käytänteistä nuorten yrittäjyyden tukemiseksi.

  • Vahvistetaan tukitoimintoja yrityksille

- Perustetaan nykyaikainen ja moderni co-working-tila nuorille yrittäjille ja start-up yrityksille
- Tarjotaan monialaista mentorointia;
- Kehitetään yrityshautomotoimintaa kansainvälisen kaupankäynnin tarpeisiin.
- Tehostetaan verkoston toimintaa
- Tarjotaan tukipalveluita 

  • Tuetaan nuorten yrittäjien oppimista

- Kehitetään oppimismalleja ja ympäristöjä 
- Järjestetään koulutustilaisuuksia PK- ja Start up yrityksille

Otetaan käyttöön parhaat käytänteet ja etsitään parhaat liikeideat:

- Valmennetaan joukko- ja oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkimiseen;
- Etsitään parhaat liikeideat ja yritykset järjestämällä kilpailuja;
- Osallistetaan nuoria yrittäjiä innoivointitapahtumiin (Start up weekend, Oamk Labs, ym)

 

Project manager (Karelian regional youth Center ):

Elena Kharcheva

ElenaKharcheva@gmail.com, +7 953 548 26 95

Project coordinator (Karelian regional youth Center): 

Liana Vaguzenkova

lianavaguzenkova@yandex.ru, +7 911 416 52 12  

Local coordinator (Oulu University of Applied Sciences):

Arttu-Pekka Johannes Tavia

Arttu-Pekka.Tavia@oamk.fi