Museums in Focus: Kulttuuripalveluiden kehittäminen kiinalaisille turisteille (KA9021)

Hankkeessa tuotetaan paikallisella tasolla kiinalaisille turisteille kohdennettuja palveluita ja parannetaan museoiden saavutettavuutta kansainvälisten turistien kannalta. Tämän toteuttamiseksi sovelletaan pääkaupunkimuseoiden kokemuksia molemmin puolin rajaa.

Aloituspäivämäärä: 1.1.2020

Hankkeen kesto: 24 kuukautta

Hankeuutiset

Kiinalaisten matkailijoiden määrä on kiivaassa kasvussa ympäri mailman. YK:n maailmanmatkailujärjestön (UNWTO) tilastojen mukaan v. 2001 kiinalaismatkailijat tekivät vain noin 10.5 miljoonaa ulkomaan matkaa. Vuonna 2017 määrä oli 145 miljoonaa, joka edusti jättimäistä 1380%:n kasvua. Kiinan ulkomaanmatkailun tutkimuslaitos (COTRI) ennustaa, että kiinalaismatkailijoiden tekemät ulkomaanmatkat nousevat 400 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Venäjä ja Suomi ovat myös näiden kiinalaismatkailijoiden tähtäimessä. Kiinalaismatkailijoiden määrä molemmissa maissa kasvaa vuosittain. Aluksi kiinalaismatkailijat suosivat pääosin pääkaupunkimatkailua, mutta nyt on nähtävissä kasvua myös alueellisella tasolla. Kulttuuri- ja tottumuserot kiinalaisen ja länsimaisen kulttuurin välillä, sekä pääkaupunkiseudun suurten museoiden kertomukset osoittavat, että erityisiä toimenpiteitä kiinalaismatkailijoiden vastaanottamisessa ja palvelemisessa.

Museums in Focus -hanke koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta.

Ensimmäisenä hankkeessa kohennetaan alueellisten ja paikallisten kulttuuritoimijoiden ja -sidosryhmien tietotaitoa ja osaamista kiinalaisesta kulttuurimatkailusta asiantuntijoilta saatujen suositusten ja koulutusmoduulien avulla. Myös museoiden viestintää ja palvelutoimintaa pyritään kehittämään.

Toiseksi kehitetään museopalveluita ja erityisesti matkailijoille suunnattuja palvelukokonaisuuksia, joiden avulla luodaan uusia kokemuksellisia sisältöjä museoihin. Hyviä käytäntöjä sovelletaan molemmilla puolilla rajaa, joiden avulla lisätään korkealaatuisten palveluiden ja tuotteiden saatavuutta, joita matkailijat odottavat. Tämä kokonaisuus mahdollistaa myös museoiden kulttuuripalveluiden toimivuuden ja saavutettavuuden.

Kolmanneksi kehitetään uusia ratkaisuja museoiden kulttuuripalveluiden viestintään, markkinointiin sekä yleisötyöhön. Niin sosiaalisen kuin perinteisenkin median avulla pyritään saavuttamaan erilaisia kohderyhmiä (myös osallistumalla matkailu- ja museoaiheisiin messuihin, seminaareihin ja tapahtumiin) ja viestimään uusista museopalveluista matkailijoille.

Hanke antaa alueellisille kulttuuritoimijoille hyödyllisiä toimintatapoja ja tietoutta, joiden avulla osallistua kilpailukykyisesti kiinalaismatkailun markkinoille. Tähän pyritään myös lisäämällä ja tehostamalla suomalaisten ja venäläisten kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä.

 

PÄÄTOTEUTTAJA:

Karjalan tasavallan taidemuseo (Petroskoi, Venäjä)

Projektipäällikkö:  Tatiana Saltykova, saltykova(at)artmuseum.karelia.ru

Projektiassistentti: Natalia Kozlovskaya, kozlovskaya(at)artmuseum.karelia.ru

Viestintäpäällikkö: Irina Latkina, latkina(at)artmuseum.karelia.ru

 

OSATOTEUTTAJA:

Joensuun museot (Pohjois-Karjala, Suomi)

Projektijohtaja: Tarja Raninen-Siiskonen, tarja.raninen-siiskonen(at)joensuu.fi

Projektipäällikkö: Pauliina Kaasalainen, pauliina.kaasalainen(at)joensuu.fi

Projektikoordinaattori: Sami Tanskanen, sami.tanskanen(at)joensuu.fi