WasteLess Karelias

WasteLess Karelias – hankkeen päämääränä on ehkäistä Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa. Hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yrityksiä kehittämään jätteiden kierrätystä ja maaseudun elinympäristöjä. Hanke tukee näiden tavoitteiden toteuttamista selvittämällä  karjalaisten kylien roskaantumisen nykytilaa sekä toimijoiden ja asukkaiden asenteita, tietämystä ja halukkuutta jätteiden kierrätykseen ja jätteiden synnyn ehkäisyyn. Hankkeessa rakennetaan maaseudun kyliin jätepisteitä sekä järjestetään paikallisia työpajoja, siivoustalkoita, rajat ylittävä koulujen välinen kilpailu ja jäteaiheinen Trash Art –festivaali.

Hanketta vetää Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja hankkeessa ovat mukana Maaseudun sivistysliitto (MSL), Institute of Economics of the Karelian Research Center (IoE) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Hankkeen tavoitteet

  • Kylien roskaantumisen ehkäisy
  • Lisääntynyt tietoisuus kierrätyksestä ja jätteen synnyn ehkäisystä
  • Paremmat mahdollisuudet kierrättää ja lajitella jätettä
  • Parantuneet valmiudet vastata jätelainsäädännön vaatimuksiin

Hankeuutiset

WasteLess Karelias (WasteLess) on rajat ylittävä yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää jätehuoltoa ja jätteiden käsittelyä Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan maaseudun kylissä. Itä-Suomen yliopioston (UEF) vetämässä hankkeessa ovat mukana Maaseudun sivistysliitto (MSL), Institute of Economics at the Russian Academy of Sciences (IoE) Petroskoista ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Kolmevuotinen hanke alkoi joulukuussa 2018 ja kestää marraskuun 2021 loppuun.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat viiteen pilottikylään, joista kaksi sijaitsee Pohjois-Karjalassa ja kolme Venäjän Karjalassa. Tavoitteena on kuitenkin synnyttää ja levittää hyviä käytäntöjä myös muihin Suomen ja Venäjän puolisen maaseudun kyliin. WasteLess –hanke soveltaa vuorovaikutteista lähestymistapaa ja kutsuu paikalliset asukkaat kehittämään paikallisesti toimivia käytäntöjä jätteiden kierrätykseen ja roskaantumisen ehkäisyyn. Hanke lisää paikallisten toimijoiden tietoisuutta sekä kehittää paikallisia valmiuksia jätteiden kierrätykseen ja puhtaamman elinympäristön kehittämiseen.

 

WasteLess mediassa

Mekrijärvi pilottikyläksi jätehuoltohankkeeseen. Pogostan Sanomat 28.3.2019 https://www.pogostansanomat.fi/uutiset/item/1607-mekrijarvi-pilottikylaksi-jatehuoltohankkeeseen

 

Projektin tulokset

Yhteisöllisen jakamisen ympäristöteot maaseudulla. Sanni Heinonen ja Wilma Poutanen. Circblogi 18.6.2019: http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Circblog/Yhteisollisen_jakamisen_ymparistoteot_ma(50686)

Yhdyskuntajätteet tehokkaammin kiertoon myös maaseudulla. Kati Pitkänen & Reeta Rönkkö. Maaseutupolitiikka-blogi 2.4.2019: https://www.maaseutupolitiikka.fi/materiaalipankki/blogit/yhdyskuntajatteet_tehokkaammin_kiertoon_myos_maaseudulla.html

Venäjän Karjalan jätehuolto uudistuu. Kati Pitkänen & Taru Peltola. Circblogi 12.3.2019: http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Circblog/Venajan_Karjalan_jatehuolto_uudistuu(49673)

 

Itä-Suomen yliopisto:

Projektikoordinaattori:

Moritz Albrecht

+358 50 337 1783

moritz.albrecht@uef.fi

Kielet: suomi, englanti, saksa

Projektipäällikkö:

Gleb Iarovoi

+358 41 7978 453

gleb.iarovoi@uef.fi

Kielet: venäjä, englanti

 

Maaseudun sivistysliitto

Reeta Rönkkö

reeta.ronkko@msl.fi

Kielet: suomi, englanti

 

Institute of Economics of the Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences

Valentina Karginova-Gubinova

+79214685173

vkarginowa@yandex.ru

Kielet: venäjä, englanti

 

Suomen ympäristökeskus

Kati Pitkänen

kati.pitkanen@syke.fi

Kielet: suomi, englanti