Ensimmäinen WasteLess Karelias jätepisteen rakennus käynnissä

Submitted by KA5013 on
construction of the two-section waste collection point in Timanttikylät is ongoing

Yksi WasteLess Karelias hankkeessa mukana olevista pilottikylistä on Timanttikylät Juuasta. Kylällä on jo pidempään pohdittu mahdollisuuksia kehittää jätehuoltoa ja siksi päätös hankkeeseen osallistumisesta oli helppo. Kevään aikana pidetyissä kyläilloissa on yhdessä mietitty jätepisteelle sopivaa paikkaa ja kokoa. WasteLess hanke on ollut mukana vetämässä kyläiltoja ja antamassa asiantuntija-apua suunnitteluun. Suunnittelussa oli mukana myös paikallinen jäteyhtiö Jätekukko Oy. Lisäksi kylällä on WasteLess hankkeen toimesta toteutettu kattava kyläkysely, jonka avulla kartoitettiin kyläläisten näkemyksiä jätteiden lajittelusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Jätepisteen paikaksi valittiin kylätalon viereinen piha-alue. Kylätalo on luontainen käyntipaikka kyläläisille ja sen pihassa on jo aiemmin sijainnut vapaa-ajan asukkaiden jätteiden aluekeräyspiste. Kylätalolla jätepiste on myös valvovan silmän alla, eikä sotkemisongelmia niin helposti tule.

Suunnittelussa päädyttiin kaksiosaiseen jätepisteeseen. Toiselle puolelle tulee jätteiden lajittelupiste, jossa on omat keräysastiansa ainakin lasille ja metallille. Tila rakennetaan jo tässä vaiheessa sen verran suureksi, että sinne voidaan myöhemmin lisätä keräysastia myös esimerkiksi muoville tai kartongille. Kylällä jo oleva keräyspaperiastia on myös ajatuksena siirtää lajittelupisteen läheisyyteen. Jätepisteen toiselle puolelle taas tulee tilat sekajätteen jätekimpalle, johon halukkaat kyläläiset voivat liittyä. Lajittelupisteestä tulee kaikille avoin, sekajätekimpan puoli taas aukeaa avaimella jätekimppaan kuuluville.

Yhdessä suunnitellun jätepisteen rakentaminen käynnistyi heinäkuussa ja tulosta onkin syntynyt kovalla vauhdilla. Rakennus on jo harjakorkeudessa ja katto pään päällä. Rakennus tehdään kokonaan talkootyöllä. WasteLess -hanke tukee rahallisesti jätepisteen rakentamiseen tarvittavien tarvikkeiden hankintaa. Rakennuksen toiseen päähän tulee myös kylätalon varastotiloja, niiden rakentamiskuluista kylä vastaa itse. Parhaillaan kylätalon pihassa kuuluu melkoinen vasaranpauke, kun metsästysseuran talkooaktiivit lyövät ulkovuorilautoja paikalleen. Rakennuksen on tarkoitus valmistua syksyn aikana ja sen jälkeen päästään yhteistyössä kyläläisten, WasteLess hankkeen ja jäteyhtiön kanssa käynnistelemään jätepisteen toimintaa.