Jätetietoutta ja -taidetta Itä-Suomen koulussa

Submitted by KA5013 on
Workshop

WasteLess Karelias -hankkeen työpajat jatkuivat joulukuussa Itä-Suomen koululla Joensuussa kuudesluokkalaisten kanssa. Kuten Poikolan koululla myös tässä oppiainerajat ylittävässä työpajassa yhdistettiin jätetietoutta ja jätetaidetta. Ympäristöopin tunnilla oppilaiden kanssa keskusteltiin erityisesti muoviroskien haitoista ympäristössä sekä jätteen vähentämisen ja kierrätyksen merkityksestä. Ratkaisujen näkökulmasta oppilaat tutustuivat erityisesti kiertotalouteen, jota harjoiteltiin pelin avulla. Lisäksi oppilaat seurasivat valokuvaamalla muovijätteen määrää heidän kotonaan. He myös toivat kotona syntyvää muovijätettä materiaaliksi kuvaamataidon tunnille.

Kuten Juuassa myös Itä-Suomen koulussa kuvaamataidon tunnilla keskityttiin erityisesti muoviroskien ja mikromuovien haittoihin vesistöissä. Työpajassa tehtiin muoviroskasta kaloja, jotka kiinnitettiin vanhaan kalaverkkoon. Tämä kalaverkko kiinnitettiin luokan seinälle. Lopuksi oppilaiden kanssa keskusteltiin tällaisen taiteen merkityksestä ihmisten huomion kiinnittämisessä jäteongelmaan. Työpajat jatkuvat kevätlukukaudella sekä Itä-Suomen koululla että muissa kouluissa. Koulutyöpajojen tuloksia esitellään myös kesäkuussa ULOS-UT-OUT ulkona oppimisen tapahtumassa.