Jätetietoa ja taidetta Juuan koululaisille

Submitted by KA5013 on
Plastic fish

WasteLess Karelias -hanke järjestää yhteistyössä koulujen kanssa perusasteen oppilaille suunnattuja oppiainerajat ylittäviä jätetyöpajoja. Työpajat sisältävät jäteneuvontaa ja siihen liittyviä jätetaiteen työpajoja. Neuvonnassa käydään läpi ja pohditaan yhdessä oppilaiden kanssa jätteiden vaikutusta ympäristöön sekä lajittelun merkitystä. Lisäksi oppilaat seuraavat jätteiden määrää omissa kodeissaan ja miettivät keinoja jätteiden määrän vähentämiseen. Kotitehtävänä on myös kerätä sovittua jätelajia taidetyöpajan materiaaliksi.

Juuan Poikolan koulun viidesluokkalaiset valitsivat työpajan materiaaliksi muovijätteen. Työpajan tavoitteena oli kiinnittää oppilaiden huomiota, vesistöihin joutuvaan muoviroskaan sekä mikromuoviin, jotka aiheuttavat monenlaisia ongelmia vesiekosysteemissä. Työpajassa tehtiin muoviroskasta kaloja, jotka kiinnitettiin riippumaan koulun aulaan viritettyyn vanhaan kalaverkkoon. Verkkoa täydennetään myöhemmin kuutosluokan työpajan tuloksilla. Työpajoja toteutetaan loppu syksyn ja ensi kevään aikana myös muilla kouluilla.