Kouluyhteistyötä Joensuussa

Submitted by KA3022 on
Cooperation with schools in Joensuu

Pohjois-Karjalan InterActive History –projekti on syksyn aikana tehnyt tiivistä yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa. Projektikoordinaattori Reetta-Mari Kellokoski on toiminut syyslukukauden aikana opettajana Utran salaisuudet –valinnaiskurssilla Utran koululla. Kurssilla on tutustuttu Utran historiaan ja paikalliseen kulttuuriperintöön oppiainerajat ylittävästi. Ohjelmassa on ollut muun muassa arkistofilmien katsomista, leipomista, erilaisia pelejä ja entisajan elämäntapaan tutustumista vanhojen sanomalehtien ilmoitusten kautta. Valinnaiskurssi oli suunnattu 4.-6.-luokkalaisille ja kurssille osallistui 16 oppilasta.

Yhteistyössä Rantakylän Normaalikoulun kanssa toteutettiin teollisuushistoriaan keskittyvät projektiviikot 7. luokan oppilaille äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian oppiaineissa. Opettajista mukana olivat Anniina Kariniemi ja Janne Heiskanen. Projektiviikot sisälsivät retken Utraan, jossa oppilaat vierailivat Utran saarilla sekä intendentti Iiris Heinon ja projektikoordinaattori Reetta-Mari Kellokosken pitämässä Utran historiaan keskittyvässä työpajassa Utran puukoululla. Projektiviikkojen aikana oppilaat työstivät muun muassa itse kehittämänsä kuvitteelliset hahmot, jotka sijoitettiin Utran teollisuusyhdyskuntaan ja kuvasivat historiaan liittyvää videomateriaalia. Opinnoissa teemana ollut teollistuminen tuli näin tutuksi oman lähiympäristön kautta ja syntyi uudenlainen yhteistyön muoto koulun ja museon välille.