Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts

Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts (KA8028) -hankkeen tavoitteena on lisätä käsityöyrittäjyyden kehittämismahdollisuuksia Suomessa Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Venäjällä Karjalan tasavallassa. Hanke tarjoaa tutkimustulosten pohjalta suunniteltua ilmaista ​​business-koulutusta ja itsenäisen opiskelun työkaluja käsityöläisille, yrittäjille ja opiskelijoille. Petroskoihin perustetaan neuvontakeskus, joka tarjoaa käsityötuotteiden markkinointipalveluita. Hanke luo olosuhteet, joissa muodostuu taloudellista kestävyyttä ja rajanylittävää yhteistyötä tukeva pohjoisen käsityön brändi, #northerncraftsidentity.

Hankeuutiset

Karelia CBC -ohjelman Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö -toimintalinjasta rahoitettava Northern Crafts ID: Identity development of Northern Crafts -hanke toteutetaan 1.1.2020 - 30.6.2022. Hankkeen tavoitteena on kehittää käsityöyrittäjyyttä Suomessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa sekä Venäjällä Karjalan Tasavallassa. Hankkeessa toteutetaan kysely, jonka vastausten pohjalta laaditaan liiketoimintataitoja lisäävä koulutus. Koulutusta tarjotaan ilmaiseksi käsityöyrittäjille sekä käsityöyrittäjiksi aikoville. 

Projektia johtaa Etnokulttuurikeskusten ja kulttuuriperintöjärjestöjen yhdistys ECHO Petroskoissa. Koulutuksen sisällöstä vastaa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Muut hankkeen partnerit ovat Suomi–Venäjä-seura sekä  Alkuperäiskansojen ja julkisen diplomatian tukikeskus Nuori Karjala ja Karelika-matkatoimisto.

Miksi olemme aloittaneet tämän projektin?

 • Käsitöillä on suuri taloudellinen potentiaali Karelia CBC -alueella, kuitenkin käsityöläisillä on riittämättömät yrittäjyystaidot
 • Käsityöläiset etsivät kestävää business-orientoitunutta koulutusta, tukea ja uusia markkinointimahdollisuuksia.
 • Opiskelijat ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa tarvitsevat lisätietoa liikkeenjohdosta, yrittäjyydestä ja verkostoitumismahdollisuuksista sekä ammatillista tukea ja mentorointia.
 • Luotettavasta tutkimustiedosta on puute, jotta voitaisiin tiedottaa hyvistä käsityöalaa tukevista käytännöistä
 • Suomessa ja Venäjän Karjalassa on erilaiset toimintatavat käsityöalalla, mikä mahdollistaa keskinäisen oppimisen ja vuorovaikutuksen
 • Rajanylittävällä yhteistyöllä akateemisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä voi olla merkitystä


Odotetut tulokset

 1. Käsityön asema ja käsityöammatin arvostus paranee kohderyhmien ja asiakkaiden keskuudessa.
 2. Käsityöläisten liiketoimintamahdollisuudet ja yrittäjyystaidot paranevat.
 3. Käsityön näyttely- ja esittelymahdollisuudet kasvavat.
 4. Alueellinen käsityöbrändi vahvistuu käsityöalan yhteisten metodologioiden avulla. Käsityön, suunnittelun, kulttuurin ja sosioekonomisen kehityksen yhteydet vahvistuvat.
   

Kohderyhmät: 1) käsityöyrittäjät; 2) käsityötä ja muotoilua opiskelevat korkeakouluopiskelijat; 3) käsityöläiset, jotka ovat potentiaalisia yrittäjiä; (4) Käsityöjärjestöt ja -yhdistykset.

Edunsaajat: (1) etnokulttuurikeskukset alueilla, joilla käsityöläiset toimivat; (2) matkailuyritykset ja turistit.

Projektin aktiviteetit:

Työpaketti 1: Käsityöpalvelujen ja -tuotteiden tunnistaminen ja analysointi, käsityöläisten kartoitus, markkinointitutkimuksen suorittaminen.

Työpaketti 2: Käsityöläisten pitkäaikaisen liiketoimintataitoja kasvattavan koulutusohjelman suunnittelu ja kehittäminen.

Työpaketti 3: Käsityöläisten ja opiskelijoiden valmiuksien kehittäminen

Työpaketti 4: Rajanylittävä verkostoituminen, työpajat, mentorointi foorumit ja tapaamiset käsityöalan sidosryhmille.

Työpaketti 5: Tekninen tuki, konsultointi ja markkinointimahdollisuudet.

Projektin budjetti: 542 288 euroa

Karelia CBC -ohjelmalta saatu rahoitus: 488 060 euroa

Etnokulttuurikeskusten ja kulttuuriperintöjärjestöjen yhdistys ECHO (pääpartneri) 
Alkuperäiskansojen ja julkisen diplomatian tukikeskus Nuori Karjala 

Svetlana Kolchurina, projektipäällikkö, etnoecho@gmail.com, +7 921 453 03 14  
Aleksei Tsykarev, projektikoordinaattori, alexey.tsykarev@gmail.com, +7 921 220 00 58 
Alina Chuburova, projektisihteeri, alina.4uburova@gmail.com, +7 921 013 82 13 
Elena Bagaeva, toimitusjohtaja, Karelika Ltd, info@karelika.ru, +7 8142 57 10 89 

Itä-Suomen Yliopisto, Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate 

Sanna Iskanius, projektipäällikkö, sanna.iskanius@uef.fi, +358 50 382 3801  
Kirsti Malkamäki, projektiasiantuntija kirsti.malkamaki@uef.fi, + 358 50 436 1227  
Katja Peltoniemi, projektisihteeri, katja.peltoniemi@uef.fi,  +358 40 355 3905

Suomi–Venäjä-seura 

Emmi Rantakallio, projektikoordinaattori, emmi.rantakallio@venajaseura.com, +358401922447

Hanketta voi seurata sosiaalisessa mediassa: 

https://www.facebook.com/northerncraftsid
https://www.instagram.com/northern_crafts_id
https://vk.com/craftid