Digitaalinen markkinointi hyödyntämätön voimavara käsityöalalla Suomessa

Submitted by KA8028 on 27.07.2020 - 17.23
dressmaker-filming-her-self-happily-3984877_Gustavo Fring.jpg (5.07 MB)

Suomalaisten kuluttajien verkkokauppaostojen arvo koti- ja ulkomailta vuonna 2019 oli 4,5 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12 prosenttia. Verkkokaupassa on siis valtava potentiaali. (https://kauppa.fi/uutishuone/2020/04/01/suomalainen-verkkokauppa-valtaa-markkinoita/)  

Käsityöyrittäjyyteen liittyvä Northern Crafts ID -hankkeen tavoitteena on kehittää käsityöyrittäjien liiketoimintaosaamista. Tavoitteen saavuttamiseen tähdätään koulutuksella, jonka tarkoitus on kehittää mm. käsityöläisten markkinointi- ja myyntiosaamista. Koulutuksen suunnittelu ja teemat perustuvat kyselytutkimukseen, joka suoritettiin alkuvuodesta 2020. Suomessa kyselyyn saatiin 148 vastausta.  Myynti- ja markkinointiosaaminen nousi tutkimuksen perusteella selkeästi tärkeimmäksi osaamisen kehittämiskohteeksi. 

Kyselyn mukaan noin 70 % vastaajista kokee, että markkinointi- ja myyntiosaaminen on liiketoiminnan ja tuloksen kehittämisen keskeisin haaste. Yrittäjistä 74 % kertookin tavoitteekseen kasvattaa yritys- ja liiketoimintaa juuri omaa myynti- ja markkinointiosaamista kehittämällä. Lisäksi noin puolet vastaajista nostaa esiin tarpeen parantaa osaamistaan uusien myyntikanavien hyödyntämisessä. Tutkimuksen mukaan erilaiset tapahtumat ovat käsityöyrittäjien, 60 %, merkittävin myynti- ja markkinointikanava. Myös kotisivut ovat laajalti käytössä. Lisäksi lähes kaikki vastaajat, 81 %, ilmoittivat hyödyntävänsä sosiaalisen median kanavia. Käsityöyrittäjät ovat siis hyvin ajan hermolla.  

Verkkokaupan potentiaalia ei kuitenkaan vielä hyödynnetä maksimaalisesti. Noin 40 % vastaajista totesi, että heillä on oma verkkokauppa. Sitä vastoin jälleenmyyjän verkkokauppa oli käytössä vain 16 prosentilla vastaajista. Herääkin kysymys, miten kuluttajaa voitaisiin palvella paremmin käsityövalikoiman esilletuonnissa digitaalisesti.  

Kivijalkamyymälöissä käsityöyrittäjien myynti tapahtuu useammin jälleenmyyjien liikepaikoilla tai yhteismyyntipisteissä (29 %) kuin omalla liikepaikalla. Yrittäjistä vain 21 prosentilla on oma liikepaikka. Tätä selittää todennäköisesti toiminnan kannattavuus eli raha, sillä liiketilan vuokra on yksi suurimmista yrityksen kiinteistä kulueristä henkilökustannusten lisäksi.  

Kyselyyn vastanneiden yrittäjien markkina-alue on laaja. Tutkimuksen mukaan 80 % yrittäjistä toimii koko Suomen alueella. Lähimaakunnat ovat kuitenkin tärkeä markkina-alue, sillä 27 prosenttia ilmoittaa markkina-alueekseen lähimaakunnat. Tämän lisäksi tutkimuksen mukaan 23 prosenttia toimii myös kansainvälisillä markkinoilla.  

Kansainvälistyminen kiinnostaa käsityöyrittäjiä. Tästä kertoo se, että 60 % vastaajista on kiinnostunut Venäjän rajan ylittävästä yhteistyöstä, jonka uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan ja myynnin kehittämiseksi.   

Kyselyn mukaan 41 prosenttia yrittäjistä aikoo panostaa verkostoitumiseen muiden yrittäjien kanssa. Verkostoituminen, liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja kansainvälinen yhteistyö ovat käsityöyrittäjien tarvekartoituksen perusteella suunnitellun koulutuksen läpi linjan kulkeva teema – kuka tietää, onko juuri tämä koulutus se, joka synnyttää uusia innovaatioita käsityöalalle! 

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautuminen oheisen linkin kautta: https://kareliacbc.fi/index.php/fi/business-taitoja-kadentaitajille-koulutus

Tutkimusraporttiin voit tutustua osoitteessa: https://kareliacbc.fi/en/survey-confirms-russian-and-finnish-craftworkers-strive-develop-online-sales