Webinaari 21.12.2021: Paras käytettävissä oleva tieto Oulankajoen vesistön taimenista - missä mennään?

Submitted by KA10003 on 10.12.2021 - 11.21
Vanha puusilta joen yli Venäjän Karjalassa, taustalla suota ja metsänreuna

Ilmoittaudu Pro Trout -projektin 21.12.2021 klo 18.00-19.30 järjestämään verkkoseminaariin TÄSTÄ LINKISTÄ! (Ilmoittautuminen päättyi ma 20.12. klo 15.00)

Suomen kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää  kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että  turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. (Kalastuslaki 379/2015, 1§)

Eturivin asiantuntijat vievät kuulijat parhaan Oulankajoen vesistön taimenista käytettävissä olevan tiedon äärelle esitelmissään:

  • Katsaus Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen taimenseurantoihin, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Ari Huusko
  • Mallinnus taimenkannan kehityksen ennustajana, Itä-Suomen yliopiston evolutiivisen akvaattisen biologian professori Anssi Vainikka

Yleisökysymyksille ja -kommenteille on aikaa 15 minuuttia/aihe.

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 20.12.2021.

Lisätietoa esitelmöitsijöistä ja heidän tutkimustyöstään:

Professori Anssi Vainikka

"Kuvassa Anssi Vainikka on Paanajärven kansallispuistossa vuonna 2014, siirtämässä nukutettua, radiolähettimellä merkittyä taimenta virkoamissumppuun Olangajokeen."

Kuvassa Anssi Vainikka on Paanajärven kansallispuistossa vuonna 2014, siirtämässä nukutettua, radiolähettimellä merkittyä taimenta virkoamissumppuun Olangajokeen.

Erikoistutkija Ari Huusko

"Kuvassa Ari Huusko selaa taimenten suomunäytepusseja Paanajärven kansallispuistossa Venäjällä vuonna 2013. Arin olan yli katsoo lohikalatutkija Igor Štšurov, pitkäaikainen yhteistyökumppani Venäjän pohjoisesta kalantutkimuslaitoksesta. "

Kuvassa Ari Huusko selaa taimenten suomunäytepusseja Paanajärven kansallispuistossa Venäjällä vuonna 2013. Arin olan yli katsoo lohikalatutkija Igor Štšurov, pitkäaikainen yhteistyökumppani Venäjän pohjoisesta kalantutkimuslaitoksesta.