VENÄLÄISET VAPAAEHTOISET TUTUSTUIVAT Green school -PROJEKTIIN

Submitted by KA5030 on
Volunters in Matkachi

7.-8.8.2020 vapaaehtoisia 16 Venäjän alueelta tutustui Matkachi-nuorisokeskukseen ja Petroskoin kaupungin Ekokeskukseen. He perehtyivät Green School -projektin toimenpiteisiin ja muihin Karjalan tasavallan ympäristöaloitteisiin.

Vierailun järjesti Venäjän vapaaehtoiskeskusten liitto (sivut venäjäksi).

Vapaaehtoisten liikkuvuusohjelma tukee tiedonvaihtoa vapaaehtoisten ja alueellisten kansalaisjärjestöjen välillä.

7.8. vapaaehtoiset viettivät päivän Matkachi-nuorisokeskuksessa, joka sijaitsee 20 km Petroskoista. Ohjelma alkoi tutustumalla Green School -projektissa asennettuun uusiutuvan energian järjestelmään.

Vapaaehtoiset saivat tietää uusiutuvan energian tuottamisperiaatteita. He olivat hyvin vaikuttuneita siitä, kuinka nuorisokeskuksessa vieraileville nuorisoryhmille opetetaan ympäristöasioita.

Green School -projektin asiantuntijat esittelivät yksityiskohtaisesti teknistä sekä kasvatuksellista tietoa uusiutuvasta energiasta.

Vapaaehtoiset antoivat palautetta, että Matkachi-nuorisokeskus on ainutlaatuinen paikka. Siellä nuoret pääsevät nauttimaan luonnosta ja oppimaan lisää käytännön ympäristöasioita, ja näin säästämään luonnonvaroja tuleville sukupolville.

8.8. vapaaehtoiset tapasivat Ekokeskuksessa Green School -projektin koordinaattori Denis Rogatkinin. Hän esitteli vieraille Ekosalkun, uuden ympäristötutkimuksen työkalun. Vapaaehtoisia kiinnosti venäläisten ja suomalaisten koululaisten tapa käyttää Ekosalkkua kouluympäristön parantamiseksi.

Vapaaehtoiset saivat kokeilla Ekosalkun työkaluja myös käytännössä. He tutkivat laitteilla Ekokeskus-rakennuksen ympäristökuormitusta: mittasivat valaistusta, melutasoa, sähkön ja lämmityksen käyttöä.

Loppukeskustelun aikana vapaaehtoisert kertoivat omia ideoitaan koulujen ympäristökasvatuksen kehittämiseksi. He näkivät että Green School -projektilla on paljon hyviä käytäntöjä. Monet vapaaehtoiset olivat kiinnostuneita seuraamaan projektin toimenpiteitä jatkossa ja käyttämään hankkeen menetelmiä omissa organisaatioissaan.

Oheisessa videossa vapaaehtoisten vaikutelmia Green School -projektista (venäjäksi):

Valokuvat ja videointi Igor Podgorny, videon editointi Taira Rogatkina