Vartiuksen rajanylityspaikan parannustyöt etenevät hyvin

Submitted by KA6004 on

Vartiuksen rajanylityspaikan tie- ja alueurakan työt ovat edenneet hyvin ja ne valmistuivat vuoden 2020 osalta marraskuussa. Tieliikenteen olosuhteita on kehitetty muun muassa lisäämällä lähtevän ja saapuvan liikenteen kaistoja, sekä laajentamalla ajoneuvojen tarkastusaluetta.
     Lisäksi urakka on sisältänyt rajanylityspaikan alueen aitaamisen sekä kahden uuden liukuportin rakentamisen, toisen maantielle ja toisen rautatielle. Myös alueen valaistus on uusittu. Kesällä 2021 suoritetaan alueen lopullinen päällystys sekä tiemerkinnät.
    – Koronasta johtuvat rajaliikenteen rajoitukset vähensivät rajanylityspaikan liikennettä merkittävästi. Tämä on helpottanut toteutusta, sillä pääosa töistä on tehty liikennöitävillä alueilla, kertoo projektipäällikkö Terhi Haapaniemi Väylävirastosta.

Vartiuksessa ja Ypykkävaarassa raiteisiin ja ratapihoihin liittyviä parannuksia

Työt Vartiuksen ja Ypykkävaaran liikennepaikoilla käynnistyivät elokuussa 2020. Vartiuksen liikennepaikalla on tehty raiteen jatkamiseen ja vaihdekujan siirtämiseen liittyen tulevan ja nykyisen ratapenkereen alle massanvaihtoa.
    – Ypykkävaaran liikennepaikalla on tehty vaihdealueiden ja raiteen massanvaihtoa sekä routasuojausta. Lisäksi Ypykkävaarassa rakennettiin yksityistien osuus, joka mahdollisti tasoristeyksen poiston ratapihan itäpäästä. Tasoristeyksen poisto mahdollistaa ratapihan jatkamisen kesällä 2021, kertoo rakennuttajakonsultin projektipäällikkö Jukka Ylönen Welado Oy:stä.
     Työt jatkuvat keväällä 2021 kummankin ratapihan jatkamiseen liittyvillä radan päällysrakenne- sekä sähkö- ja turvalaitetöillä. Jatketut raiteistot otetaan käyttöön vaiheittain syyskuussa 2021.