Projectin kick-off tapaaminen

Submitted by KA9021 on
подписание соглашения

3 maaliskuuta, päivä ennen “Kulttuurimatkailu ja johtavien museoiden parhaat käytännöt matkailupalveluiden tuottamisesta kiinalaisille matkailijoille” – seminaaria, projektipartnerit tapasivat yhdessä keskustellakseen tärkeistä projektiin liittyvistä asioista Petroskoissa, Venäjällä.

Suomalaiset vierailijat tapasivat Karjalan tasavallan taidemuseon johtajan Natalia Vavilovan, jonka jälkeen yhteistyösopimus allekirjoitettiin.

Tapaamisessa keskusteltiin projektin käytäntöönpanoon liittyvistä asioista, sekä tulevista tapahtumista. Tänä keväällä projektissa suunnitellaan myös ‘opintomatkat’ Moskovaan, Pietariin ja Helsinkiin projektitiimin jäsenille, jolloin tutustutaan eri kulttuuritoimijoiden kokemuksiin kiinalaisten matkailijoiden kohtaamisesta ja heille kulttuuripalveluiden tuottamisesta.

Tapaamisessa myös keskusteltiin niin sisäisestä kuin ulkoisesta viestinnästä, ja siihen liittyen päätettiin käyttää partnerien omia virallisia viestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa, sekä perinteisiä medioita (radio ja sanomalehtimediat). Partnerit jakoivat myös ideoitaan liittyen museopalveluiden kehitykseen projektissa, kuten ääniopasteisiin, tekstiopasteisiin, matkamuistotuotteisiin, sekä Kalevala-näyttelyn rakentamiseen Karjalan tasavallan taidemuseossa.

Sami Tanskanen ja Pauliina Kaasalainen, projektitiimin jäsenet Joensuun museoista, kävivät Petroskoissa ensimmäistä kertaa. Venäläiset kollegat esittelivät heille Karjalan tasavallan taidemuseota, sen näyttelyitä ja interaktiivisia alueita. Oli myös tärkeää käydä vierailemassa entisissä ikoninäyttelyn tiloissa, jotka nyt ovat rakenteilla Kalevala-näyttelyä varten.

KUVIA: https://vk.com/album-4852062_270866073

Museums in Focus -projektia rahoittaa Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

#kareliacbc #museumsinfocus #KA9021