Ekosalkku koulussa ja kotona

Submitted by KA5030 on
Ecocase research

Green School -hankkeen pilottikoululaiset Suomessa ja Venäjällä ovat jatkaneet yhteistyötä ympäristöasioiden parissa. Hanketta rahoittaa Karelia CBC -ohjelma.

Hankkeessa kehitettyä Ekosalkkua pilotoidaan 6 koulussa – Petroskoissa, Karhumäessä ja Kostamuksessa Venäjällä sekä Joensuussa, Oulussa ja Valtimolla Suomessa.

COVID-19 -pandemiasta johtuen hankkeen toimenpiteitä on vuonna 2020 toteutettu paikallisesti, ja pilottikoululaiset ovat tehneet mittauksia kouluissa ja kodeissa.

Jokainen oppilas on voinut ottaa Ekosalkun kotiinsa ja tarkistaa – onko meillä kaikki ok vain tulisiko ympäristön hyväksi tehdä jotakin?

Ekosalkussa on monia ympäristötutkimuksen tekemiseen soveltuvia laitteita. Esimerkiksi valotehomittarilla oppilaat voivat tarkistaa, onko valotehoa riittävästi niin työpöydän ääressä kuin huoneissakin. He tutkivat myös millaisia lamppuja on käytössä ja kuinka paljon ne kuluttavat sähköä. Tutkimustulosten perusteella usein paras ehdotus - myös ympäristön kannalta - on vaihtaa vanhat lamput ledilamppuihin.

Myös veden säästäminen on tutkimisen arvoinen asia. Oppilaat mittaavat veden virtaamaa mm. keittiössä ja pesuhuoneessa. Sen jälkeen he laskevat käytetyn veden määrän ja ideoivat keinoja, joilla vedenkulutusta voisi vähentää.

Ilmanlaatua mitataan hiilidioksidimittarilla. Oppilaat kulkevat mittarin kanssa eri huoneissa ja seuraavat, missä paikoissa laite ilmoittaa kohonneita hiilidioksidiarvoja. Se on merkki siitä että puhdasta, raikasta ilmaa ei ole riittävästi. Hiilidioksidin määrä kasvaa erityisesti huoneissa, joissa perheenjäsenet viettävät paljon aikaa yhdessä.

Infrapunakamera näyttää paikat joissa tapahtuu lämpövuotoa. Lämpökuvia kannattaa ottaa erityisesti ovien, ikkunoiden ja ulkoseinän nurkkien ympäriltä. Oppilaat vertaavat lämpökuvia huonelämpötilaan ja pattereiden lämpötilaan. Tulosten perusteella he sitten keskustelevat perheidensä kanssa keinoista, joilla lämmönhukkaa voi estää ja kuinka pitää huonelämpötila miellyttävänä.

Oppilaat keräävät tutkimustulokset tätä varten laaditulle lomakkeelle. He käyttävät lomakkeen tietoja esitellessään tuloksia omille perheenjäsenille ja luokkakavereille.

Itä-Suomen koulun Joensuun yksikön oppilaat ovat tehneet 2-kielisen videon – suomeksi ja venäjäksi – omassa koulussa tehdyistä korjauksista. Korjaukset perustuvat Ekosalkun laitteilla tehtyjen tutkimusten tuloksiin.

Oppilaat uskovat, että vuonna 2021 COVID-19 -pandemia päättyy ja heillä on jälleen mahdollisuus kokoontua ja jakaa Green School -hankkeen kokemuksia yhdessä. Sitä me kaikki toivomme!