Asiantuntijat keskustelevat pohjoisen käsityön rajat ylittävästä brändistä

Submitted by KA8028 on 11.12.2020 - 12.02
Photographer: Ilona Olkonen

Northern Crafts ID -projekti järjestää asiantuntijaseminaarin, jonka teema on "Käsitöiden markkinointi: vanhat tarkoitukset ja uudet lähestymistavat". Seminaarin tavoitteena on edistää käsitöiden brändäystä ja markkinointia rajan yli. Seminaari järjestetään verkossa 4.2.2021 klo 09:00-16:00 ja se on kaikille avoin. Ilmoittautuminen on alkanut ja jatkuu 31.1.2021 asti. 

Seminaarin osanottajat keskustelevat siitä, kuinka vastata asiakkaiden muuttuvaan käyttäytymiseen globalisoituneessa maailmassa ja tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja käsityöyrityksille maailmanlaajuisten pandemioiden aikana. Asiantuntijat vastaavat kysymyksiin, kuten siihen kuinka nostaa käsityön arvostusta ja luoda yhteyksiä käsityön sekä perheiden, ihmisten ja paikkojen perinteiden välille. Keskustelussa keskeisessä roolissa ovat käsityöläisten omat kokemukset ja tarinat.

Seminaari antaa hyvän tilaisuuden suoraan vuorovaikutukseen Suomen ja Luoteis-Venäjän asiantuntijoiden, käsityöläisten, tutkijoiden ja viranomaisten välillä. Northern Crafts ID -hanke on Karelia CBC -ohjelman rahoittama ja sitä tukee EU, Suomi ja Venäjä. Hankkeen tavoitteena on lisätä käsityöyrittäjyyden kehittämismahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Venäjällä Karjalan tasavallassa.

Ohjelma

Lisätietoa seminaarin sisällöstä: Concept note

Ilmoittautuminen tästä linkistä

Lisätietoa Northern Crafts ID -projektista