Pro Trout sopeutti toimenpiteensä Venäjä-yhteistyön keskeyttämiseen

Submitted by KA10003 on
Ämpärissä ui vedessä eläviä kaloja, harjus, taimenia, hauenpoikanen tarkkailee ihmisen etusormea

Pro Trout -projektin pääpartnerina toimiva Metsähallitus keskeytti yhteistyön ja yhteydenpidon Venäjälle maaliskuun 2022 alkupäivistä alkaen sen jälkeen, kun Venäjän federaatio aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan  24.2.2022. Keskeytys on voimassa toistaiseksi.

Suomen puolella Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus käyttävät jäljellä olevan projektiajan ja -resurssit toimenpiteisiin, joilla hankitaan uutta tietoa Oulankajoen vesistön suomenpuoleisten osien taimenkantojen ja niiden elinympäristöjen tilasta.

Karelia CBC -hallintoviranomainen hyväksyi uusia toimenpiteitä koskevan muutoshakemuksen toukokuussa 2022.

Vuosina 2022-2023 projektissa toteutetaan seuraavat uudet toimenpiteet:

  • Oulankajoen yläjuoksun taimenpoikastiheyksien seurantaohjelman perustaminen
  • Taimenen kutupesäalueiden inventointi Oulankajoessa  ja vertailu vuoden 2009 tilanteeseen
  • Kutupesäinventointikurssi projektihenkilöstölle ja sidosryhmille 18.-19.10.2022 Oulangan tutkimusasemalla ja Kuusinkijoella
  • Oulankajoen yläjuoksun taimenkantojen perinnöllisen populaatiorakenteen selvitys
  • Aris-kalalaskuriluotaimen pilottikäyttö Venäjältä Kuusinkijokeen palaavien kututaimenten määrän seurannassa

 

Projektin venäläiset partnerit Karelia Sever-Tur ja Petroskoin valtionyliopisto ovat harkintansa mukaan voineet jatkaa projektin alkuperäisen suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista Venäjällä niiden ennakkorahoituserien puitteissa, jotka olivat ottaneet  partnerisopimusten mukaisesti vastaan lokakuuhun 2021 mennessä.

Kuusinkijoella Luonnonvarakeskus jatkaa jokipoikasten vaelluskäyttäytymisen telemetriaseurantaa aivan rajavyöhykkeen tuntumassa suunnitellusti alkutalveen 2022 saakka . Venäjän puolelle Paanajärveen ja Olangajokeen asennettujen vaellusseuranta-asemat lienevät lakanneet toimimasta kesäkuussa 2022, akkujen tyhjennyttyä.