Petosepäilystä ilmoittaminen

Pääpartnereiden ja partnereiden on käytettävä ohjelmavaroja ainoastaan hankkeen toteuttamiseen tukisopimuksen mukaisesti. Ohjelman hallintoelinten on hallinnoitava ohjelmaa lakien ja säädösten mukaisesti. 

Jos epäilet Karelia CBC -ohjelman hallintoon tai hankkeisiin liittyvää väärinkäytöstä, petosta tai korruptiota, voit ilmoittaa havainnoistasi täyttämällä oheisen lomakkeen. Ilmoitukset käsittelee asiasta riippuen joko ohjelman hallintoviranomainen tai Pohjois-Pohjanmaan liiton sisäinen tarkastaja. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä OLAFiin, Euroopan petostentorjuntavirastoon, https://fns.olaf.europa.eu/.

 Epäilyn kuvaus

Kerro havaintosi objektiivisesti ja kerro kuinka olet saanut tietää asiasta. Kerro havainnoistasi mahdollisimman täsmällisesti ja jos mahdollista, toimita todistusaineistoa. Anonyymit ilmoitukset otetaan huomioon, mutta voit halutessasi liittää ilmoitukseen myös yhteystietosi.