State television and radio company Karelia about the Interactive History project

Submitted by KA3022 on
State television and radio company "Karelia" about the "Interactive History" project

The National edition of the State television and radio company "Karelia" released a story in Karelian about the implementation of the Interactive History project in the Olonets and Olonets National Museum.

Specialist in exhibition activities of the Olonets National Museum Ljudmila Tuttureva told what the project had brought to the museum.

 

"Mennyt vuon ligakuus pandih rattahil suuri ven’alas-suomelaine projektu. Sen nimi on InterAktiivine histourii. Projektah yhtyi muziedu Karjalan tazavallas da Suomespäi. Nämmien muzieloin joukos on Anuksen kanzalline muzeigi. Midä projektan avul uvvistetah muzies? Sih nähte meijän toimittai pagizi Anuksen kanzallizen muzien ruadajan L’udmila Tutturevanke."