Pohjois-Karjalan museon Utra ennen ja nyt -toiminta on Vuoden museopedagoginen teko 2020

Submitted by KA3022 on
Pohjois-Karjalan museon Utra ennen ja nyt -toiminta on Vuoden museopedagoginen teko 2020

Pohjois-Karjalan museon Utra ennen ja nyt -toiminnalle on myönnetty Vuoden museopedagoginen teko 2020 -palkinto. Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin Suomen Museoliiton Museopäivillä 2.9.2020. Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry nostaa palkinnolla vuosittain esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia panostuksia suomalaisten museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan.

Utra ennen ja nyt on osa suomalais-venäläistä InterActive History  hanketta, jota rahoitetaan Karelia CBC – rajanylittävän yhteistyön ohjelmasta. Vuosina 2018–20 toteutetun hankkeen tavoitteena on ollut innostaa ja osallistaa paikallisia lapsia ja nuoria kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä kehittää uusia digitaalisia museopalveluja. Pohjois-Karjalan museossa hanke kohdistui Joensuun Utran kaupunginosaan ja sen 1800-luvun teollisuusyhdyskuntaan.

Pohjois-Karjalan museon osalta InterActive History -hankkeen toiminta on tähän mennessä tavoittanut yli 2 000 osallistujaa. Hankkeen puitteissa on luotu uudenlaista yhteistyötä laajasti eri toimijoiden, kuten koulujen, Utran asukasyhdistyksen, seurakunnan sekä nuorisotyön kanssa.

Pedaali ry perusteli palkinnon saajan valintaa seuraavasti: Utra ennen ja nyt -toiminta oli monipuolista, ja sillä oli harvinaisen laaja joukko eri yhteistyötahoja. Kunnianhimoinen projekti lisäsi paikallishistorian ja kulttuuriympäristön tuntemusta ja osallisti jännittävillä tavoilla lapsia ja nuoria. Aidoissa, historiallisissa ympäristöissä tuettiin oppimista tekemällä ja eläytymällä entisajan elämään kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi aikamatka-teemaisissa työpajoissa koululaiset opiskelivat vanhan ajan oppitunnilla, harjoittelivat käsityötaitoja ja kohtasivat tehtaaninsinöörin rouvan kahvikutsuilla.

Lisäksi Utra ennen ja nyt -toiminta otti huomioon muutkin kohderyhmät, kuten nuoret aikuiset ja ikäihmiset. Paikalliset toimijat, Joensuun kaupungin nuorisotyö, seurakunta ja asukasyhdistys, olivat mukana järjestämässä aarrejahtitapahtumia iltapäiväkerholaisille, omaa identiteettiä ja lähiympäristöä tutkivaa työpajaa nuorille aikuisille sekä keskustelutilaisuuksia senioreille. Erityisen hienoa monimuotoisessa hankkeessa oli museon rohkea jalkautuminen yleisöjen pariin. Oppilaat ja muut paikalliset saivat tällä tavoin uutta näkökulmaa museotyöhön ja pääsivät osallistumaan museon toimintaan.

Merkittävä osa hankkeen toimintaa oli myös eri aikakausia koskevan kulttuuriperintöaineiston kerääminen paikallisilta. Hankkeen kautta toteutettiin mobiiliopastuksia, joissa hyödynnettiin paikallisilta kerättyä materiaalia. Utra ennen ja nyt oli läsnä aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Monipuoliset toteutustavat ja luovat menetelmät ovat tuoneet historiaa eläväksi muun muassa musiikin ja draaman kautta. Uudenlaisen yhteistyön luominen on lisännyt museon näkyvyyttä ja tunnettuutta paikallisesti.

Palkinto sisältää kunniakirjan sekä taiteilija Veera Tammisen suunnitteleman palkintolautasen. Samassa tilaisuudessa Pedaali antoi myös kunniamaininnan Oulun taidemuseon Ellen Thesleff – Aurinkosuudelma -näyttelyn virtuaalisille ja digitaalisille palvelusisällöille. Kokonaisuus on hieno esimerkki siitä, miten Suomen museopedagogisella kentällä reagoitiin nopeasti ja innovatiivisesti poikkeukselliseen koronapandemiaan ja sen vaikutuksiin. Oulun taidemuseon virtuaalikierros oli toteutettu laadukkaasti ja mahdollisti yleisöjen vierailun näyttelyssä digitaalisessa muodossa. Haastavan poikkeustilan aikana moni museo toimi rohkeasti ja tarttui digitaalisiin sisältöihin sinnikkäästi.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto jaettiin nyt viidennentoista kerran. Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Yhdistyksen hallitus valitsee voittajan saatujen ehdotusten joukosta. Viime vuonna palkinto meni Tuusulan museon Luminaari-hankkeelle. Tänä vuonna palkintoa tavoitteli yhteensä 16 ehdokasta. Kaikki ehdokkaat ja aiemmin palkitut löytyvät osoitteesta https://pedaali.fi/.

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on aloittanut toimintansa 2005. Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa museoiden yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistys toimii alan keskustelufoorumina ja tarjoaa jäsenistölleen koulutusta ja verkostoja.