Yksitoista koulua sai uudet Ekosalkut

Submitted by KA5030 on
Green school dissemination seminar

11 Karjalan Tasavallan koulua sai uudet Ekosalkut seminaarissa, jossa käsiteltiin "Vihreä koulu" -hankkeessa saatujen kokemusten siirtoa. Seminaari pidettiin 26.11.2021 Petroskoissa.

Ekolaukku on salkku, jossa on mittalaitteet koulun ympäristöopintojen järjestämiseen. Ekosalkku luotiin ja testattiin Green School -hankkeen puitteissa kuudessa pilottikoulussa: kolme Karjalassa (Petroskoin, Medvezhyegorskin ja Kostamuksen kaupungeissa), kolme Suomessa (Joensuussa, Oulussa ja Valtimolla).

Testiryhmien palautteeseen perustuen Ekosalkusta tehtiin 20 kpl paranneltua versiota. Seminaarin aikana Karjalan koulut saivat Ekolaukkuja käytettäväksi koululaisten ympäristöohjelmissa.

Seminaariin kutsuttiin 11 koulua, jotka osallistuivat aktiivisimmin Green Week -tiedotuskampanjaan, joka järjestettiin keväällä 2021. He järjestivät koululaisille ja kaupunkien asukkaille suuren määrän tapahtumia - tavoitteena oli uusien kestävän kehityksen mallien tunnettuuden lisääminen. Koulut ovat osoittaneet suurta kiinnostusta Ekosalkun hankkimiseen ja projektikokemuksen hyödyntämiseen työssään.

"Green School" -projektin johtaja Denis Rogatkin järjesti opettajille koulutusta Ecokosalkun käytöstä. Esimerkiksi lämpökameran avulla voit löytää paikkoja, joissa lämpöhäviö tapahtuu. Laite mahdollistaa lämpökuvan näkemisen näytöllä ja sillä voi myös ottaa valokuvia lisäanalyysiä varten. Ekolaukku on varustettu myös sellaisilla laitteilla, kuten valomittari, pyrometri, hiilidioksidianturi, veden- ja sähkönkulutusmittarit, äänitasomittari ja tarkastuskammio.

Laitteilla työskentelyn opittuaan opettajat suorittivat käytännön tehtävän: he tekivät tutkimuksen Lasten- ja nuorisokeskuksen toimitilassa ja vaihtoivat ajatuksia mahdollisista tavoista ratkaista havaittuja ongelmia.

Seminaarin osallistujat keskustelivat erikseen työskentelyn metodologiasta Ekosalkun kanssa. Opettajat saivat tietoa pilottikoulujen kokemuksista sekä joukon sähköisiä materiaaleja, joiden pohjalta oppilaat voivat järjestää ympäristötutkimusta.

Seminaarin jälkeen opettajat tekevät yhdessä oppilaidensa kanssa ympäristötutkimuksia kouluissaan, oppilaiden perheissä sekä paikallisissa organisaatioissa. Parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä positiivisesta muutoksesta esitellään Vihreä Koulu -projektin viimeisessä koulutustilaisuudessa, joka on määrä järjestää maaliskuussa 2022.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää Green School -koulujen toimintatapaa, jossa käsitellään aktiivisesti ajankohtaisia ​​ympäristöasioita koulutuksen ja käytännönläheisen toiminnan kautta.

Kuvat: Igor Podgornya