VIHREÄT TULOKSET ITÄ-SUOMEN KOULUSSA JOENSUUSSA

Submitted by KA5030 on
Green team

Vihreä Koulu -projektin (KA5030) kolme suomalaista pilottikoulua aloittivat ympäristötutkimukset syksyllä 2019. Itä-Suomen koulu, Joensuu raportoi tutkimustulokset ja toimenpide-ehdotukset joulukuussa 2019.

Nuoret tekivät tutkimuksia käyttäen projektin aikana kehitetyn Ekosalkun työkaluja. He havaitsivat, että vedenkulutus koulun vessojen ja käytävän hanoissa oli hyvin suurta. Luonnonvarojen säästämiseksi nuoret päättivät vähentää koulunsa vedenkulutusta.

Tutkimustuloksia

Toimenpide-ehdotuksia

Konkreettisten asioiden (automaattihanat) lisäksi nuoret halusivat myös järjestää informoivia aamunavauksia ja laittaa ohjelappuja käsienpesupaikoille veden säästämiseksi.

Tutkimustulokset ja parannusehdotukset keskusteltiin yhdessä Hyvärilän projektikoordinaattorin kanssa helmikuussa 2020. Samalla päätettiin automaattihanojen hankinnasta. Automaattihanat asennettiin Itä-Suomen koululle Joensuuhun toukokuussa ja kaikki oli valmista kun lähiopetus alkoi 14. toukokuuta.

Vanhat vesihanat kuvassa vasemmalla, automaattihanat oikealla

Tavoitteena oli, että automaattihanat vähentävät veden ja energian kulutusta sekä toimivat hyvin mm. koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä.

Oliko automaattihanoista todella hyötyä?

Kesäloman päätyttyä elokuussa Itä-Suomen koulun joensuulaisnuoret ovat tutkineet tehtyjä parannuksia ja raportoineet seuraavaa.

He ovat arvioineet ja testanneet, että käsienpesutoimenpide kestää 18 sekuntia. Tästä ajasta saippuan käyttöön ja käsien kuivaamiseen kuluu 11 sekuntia.

Vanhojen vesihanojen aikana nuoret eivät sulkeneet vesihanaa ottaessaan saippuaa ja kuivatessaan käsiään - vettä valui hukkaan 11 sekunnin ajan.

Koko käsienpesun aikana vettä kului noin 3,3 litraa, josta 2 litraa täysin hukkaan.

Testissä automaattihanojen vedenkulutus.

Nuoret laskivat, että kun kaikki Itä-Suomen koulun Joensuun oppilaat – 200 henkilöä – pesivät käsiään kaksi kertaa päivässä, vettä kului kouluvuoden aikana 260 000 litraa. Tästä vesimäärästä yli puolet, 160 000 litraa, kului hukkaan.

Automaaattihanat laskevat vettä vain silloin kun kädet ovat hanan alla, yhden käsienpesun aikana noin 7 sekunnin ajan. Vettä kuluu noin 0,5 litraa.

Vastaavasti, kun kaikki koulun 200 oppilasta pesevät käsiään kahdesti päivässä yhden kouluvuoden ajan, veden kokonaiskulutus on 46 000 litraa. Se on siis 82 % vähemmän kuin vanhojen vesihanojen aikana. Mikä ero!

Nuoret huolehtivat käsihygieniasta käyttäen vettä ja energiaa säästäviä automaattihanoja.

Ja Itä-Suomen koululla Joensuussa säästetään myös energiaa: automaattihanat käyttävät vähemmän lämmintä vettä!