Vihreät koulut vaihtavat ideoita

Submitted by KA5030 on

Kuusi koulua Karjalan tasavallasta ja Suomesta keskustelee uusista ympäristökasvatuksen ideoista Green school -projektin avausseminaarissa. Seminaari järjestetään Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa Nurmeksessa 26.-28.11.2018 ja siihen osallistuu projektihenkilöstön lisäksi koulujen opettajia, rehtoreita sekä asiantuntijoita. Seminaarin aikana tutustutaan pilottikouluihin, koulut ohjeistetaan käynnistämään projektin toimenpiteitä ja vahvistetaan yhteistyöverkostoa.

Avausseminaarin jälkeen pilottikoulut esittelevät projektia omalla koulullaan. Oppilaille, opettajille ja oppilaiden vanhemmille kerrotaan projektin toimenpiteistä ja kouluille luodaan projektitiimit. Tiimeissä on mukana oppilaita ja opettajia. Seuraavan kolmen vuoden ajan projektitiimi ja projektipartnerit kehittävät Vihreän koulun mallia, soveltavat uusia metodeja ympäristökasvatukseen ja edesauttavat ympäristöstandardien vakiintumista omissa yhteisöissään.

Projektissa on mukana suomalaiset pilottikoulut Oulusta, Joensuusta ja Valtimolta sekä venäläiskoulut Petroskoista, Kostamuksesta ja Karhumäestä.

hyvarila_0.png