Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt alkoivat

Submitted by KA6004 on

Osana Euroopan unionin ulkorajayhteistyöohjelmaa kunnostetaan Vartiuksen rajanylityspaikka vuosien 2020–21 aikana. Hanke rahoitetaan Karelia CBC -ohjelmasta.  Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa Väylävirasto parantaa ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa sekä kehittää tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt uudistaa Tullin ja Rajavartiolaitoksen käytössä olevan Vartiuksen rajanylityspaikan rakennuksen. Työt alkoivat kesäkuussa.

Rajanylityspaikan tieliikennejärjestelyjen kehittämiseen kuuluu uusien ajokaistojen rakentaminen ja tarkastusalueen laajennus. Lisäksi uusitaan liikenteenohjausta ja valaistusta. Rajanylityspaikan alue myös aidataan ja aitaan rakennetaan kulkuportteja.

– Työt sekä liikenneinfran että rakennusten uusimisen osalta päästiin aloittamaan kesäkuussa, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi.

– Myöhemmin kesällä, arviolta elokuussa, käynnistyvät raideliikenteen sujuvuuden lisäämiseen tähtäävät muutostyöt Vartiuksen liikennepaikalla sekä noin 26 kilometrin päässä Vartiuksesta sijaitsevan Ypykkävaaran liikennepaikan jatkaminen, Haapaniemi kuvaa hankkeen etenemistä.

Tullin ja Rajavartiolaitoksen tilat nykyaikaistetaan

Senaatti-kiinteistöt uudistaa Vartiuksen rajanylityspaikan tilat vastaamaan paremmin Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintoja.

    – Perusparannuksessa uudistetaan toimisto- ja asiakastilat ja rakennuksen toisen kerroksen vapaaseen aulatilaan rakennetaan uusi noin 20 neliömetrin suuruinen kokoustila, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juha Keränen. 

    Lisäksi lähtevän liikenteen tarkastus- ja odotustilaan tehdään noin 30 neliömetrin laajennus ja tulevan liikenteen tilojen yhteyteen rakennetaan uusi sisääntulokatos. Perusparannuksen yhteydessä tehdään myös tarvittavat LVIS-muutostyöt.  Rakennus on valmistunut vuonna 1995, ja se on suuruudeltaan 705 neliömetriä.