Uutta voimaa Tohmajoen raskasmetallien tutkimukseen

Submitted by KA10010 on

TohmaKoita-hankkeessa, KA10010, Tohmajoen veden laatua seurataan jatkuvasti molemmin puolin rajaa: Suomen puolella sen tekee Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Venäjän puolella Karelvodokanal LLC.

                                                                       

Suomen puolella joen vedestä tehdään laajempi analyysi kuin Venäjällä, muun muassa raskasmetalleista tehdään laaja analyysi. Karelvodokanal LLC: n laboratorio ei pysty tekemään vastaavia analyyseja, joten ANO EEC on ottanut projektin toteuttamiseen mukaan Karjalan tasavallan hydrometeorologian ja ympäristönseurannan keskuksen hydrologisen laboratorion (KarCHEM). Kumppanit ovat jo hyvin perehtyneet KarCHEMiin, joka oli kumppanina Eco-bridge -projektissa, KA5016.

                                                                       

KA10010-hankekumppaneiden neuvottelujen jälkeen laadittiin luettelo analyyseistä ja näytepisteet valittiin Tohmajoelta. 24. kesäkuuta 2021 siirrettävä hydrologinen laboratorio lähti Sortavalan alueelle. Yhden päivän aikana näytteet otettiin kaikkiaan seitsemästä eri pisteestä. Osassa paikoista näytteiden otto oli haasteellista vaikeakulkuisen maaston vuoksi. Näytteet säilöttiin ja toimitettiin KarCHEMin laboratorioon analysoitavaksi 25. kesäkuuta 2021.

                                                                       

Samalla viikolla Suomen puolella SYKE:n tutkijat työskentelivät Tohmajoella ja Koitajoella. Vesinäytteiden keräämisen jälkeen he asensivat jokiin raskasmetallikeräimiä. Keräimissä on sammaltuput, jotka kerätään puhdasvetisestä joesta. Kahden viikon kuluttua keräimet nostetaan joesta, ja tupsut analysoidaan laboratoriossa. Tämän jälkeen tuloksia verrataan puhtaasta joesta kerättyjen sammalten analyysituloksiin. Yhdistämällä joen suomalaisen ja venäläisen osan tulokset on mahdollista saada hyvä yleiskatsaus joen tilasta. Seurantaa jatketaan syksyyn 2021 saakka.