Tohmakoita-projektin ensimmäinen seminaari etäyhteydellä

Submitted by KA10010 on

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian tuomien rajoitusten vuoksi TohmaKoita-hankkeen ensimmäinen seminaari 2. marraskuuta 2020 toteutettiin etäyhteydellä.Osallistujat olivat eri puolilta Venäjää ja Suomea. Kaikki työskentelevät jossain hankkeeseen osallistuvassa organisaatiossa – Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE), Karelvodokanal Ltd:ssa ja ANO Energy Efficiency Centressä. Seminaari osoitti, että olemme oppineet paljon työskentelystä pandemian rajoittamassa maailmassa.

 

Kehittämispäällikkö Seppo Hellsten SYKEstä esitteli Suomen vesistöjen tilan seurannan yleisiä periaatteita. Hellsten kertoi, että Suomessa on 2858 seuranta-asemaa ja 7018 vesistöä, joiden tilasta raportoidaan EU:lle. Ne sijaitsevat kahdeksalla eri jokien valuma-alueella. Viime vuosina SYKE on onnistunut vähentämään seurannan kustannuksia 20 prosentilla seurannan laadun tai määrän siitä kärsimättä.

 

Kehittämispäällikkö Hellstenin jälkeen SYKEn tutkija Lari Kaukonen kertoi käytettävissä olevista kehittyneistä teknisistä ja jatkuvatoimisista menetelmistä, jotka voisivat mahdollistaa edellä mainitun kehityksen jatkumisen. Kaukosen mukaan kehitykseen tulee vaikuttamaan neljä keskeistä asiaa. Esineiden internetin käyttö ympäristödatan keruussa. Droonien käyttö vesinäytteiden keruussa. Droonien käyttö ympäristödatan mittaamisessa. Droonien ja konenäön käyttö datan keruussa.

 

Koko seminaari on nähtävissä klikkaamalla alla olevaa linkkiä.