TohmaKoita-hankkeen toinen näytteenottokierros menestyksellisesti takana

Submitted by KA10010 on

Hankkeen toinen näytteenottokierros toteutettiin viikoilla 39 ja 41. Tällä kierroksella alkoi näkyä ainakin Suomen puolen toiminnassa tekemällä oppimisen vaikutus. Toiminnasta puuttui ensimmäiselle kierrokselle ominainen hakemisen tuntu. Tekeminen oli suoraviivaista ja tehokasta. Kuten ensimmäiselläkin kierroksella, niin myös nyt, toiminta aloitettiin hakemalla Sukkulanjoelta sammalia raskasmetallipitoisuuksien analysointia varten.

                                                      

                                                                                                                            Sammalten kerääjät Sukkulajoella

Samalla kertaa, kun raskasmetallikeräimet vietiin paikoilleen, otettiin myös vesinäytteet. Tohmajoella olivat samaan aikaan vesinäytteitä ottamassa niin Karelvodokanalin asiantuntijat Venäjän puolella kuin SYKE:n näytteenottajat Suomen puolella. Ottamalla näytteet samanaikaisesti saadaan tuloksista vertailukelpoisia. Toistaiseksi koronavirus on estänyt näytteiden tutkimisen siten, että sama näyte tutkitaan sekä Suomessa että Venäjällä. Venäjän puolella otetaan vain vesinäytteet eikä raskasmetallikeräimiä käytetä.

                                         

                                                                                             Koitajoki.  Raskasmetallikeräimet vietiin molemmille joille. 

                             

                                                                                    Vesinäytteiden ottoa Tohmajoen alajuoksulla, Venäjällä. 

            

                                                                                      Vesinäytteiden ottoa Tohmajoen yläjuokusulla, Suomessa.

Lopulta, tarkalleen kaksi viikkoa raskasmetallikeräimien jokeen laittamisen jälkeen ne nostettiin ylös joesta ja sammalten matka laboratorioanalyyseihin voi alkaa. Seuraavan kerran näytteitä otetaan keväällä 2021.

           

                                                                                      Kahden viikon joessa olon jälkeen sammalet lähtevät laboratorioon analysoitavaksi.