Taide- ja kulttuurimatkailu puhuttaa Suomessa ja Venäjällä

Submitted by KA9021 on
art and culture in tourism

Syyskussa KareliaCBC -ohjelmaan kuuluva projekti Karelian Art Residency Network and Art Tourism (KA3002) organisoi Taide- ja kulttuurimatkailun seminaarin videokonferenssina. Seminaarin yleisöön osallistui myös edustus Museums in Focus: Kulttuuripalveluiden kehittäminen kiinalaisille matkailijoille (KA9021) -projekti, joka on myös osana KareliaCBC ohjelmaa, jota rahoittaa Euroopan Unioni, Suomi ja Venäjä.

Museot liittyvät keskeisesti taide- ja kulttuurimatkailuun, minkä takia museotoimijoita kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen matkailuverkostoihin näihin teemoihin liittyen. Museoiden tulee yhdistää voimansa vetovoimaisten ja ainutlaatuisten matkailutuotteiden ja matkailubrändin kehittämiseksi kulttuurimatkailijoita varten. Museot eivät ole passiivisia toimijoita omissa kuplissaan joille olemassa oleminen riittäisi, päinvastoin: Museot ovat aktiivisia toimijoita kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja muotoilussa alueen kulttuurimatkailun edistämiseksi eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nykyään museot ulottavat enemmän ja enemmän myös omien seiniensä ulkopuolelle, suunnittellen interaktiivisia, digitaalisia ja kasvatuksellisia sisältöjä matkailumarkkinoita varten, joihin pääsee käsiksi myös näyttelytilojen ulkopuolelta. Pienemmistä museoista suuriin, on brändäyksellä, markkinoinnilla ja innovatiivisella palvelumuotoilulla oma, tärkeä paikkansa museopalveluiden kehittämisessä.

Matkailulle epäotollinen tilanne, jonka koronaviruspandemia on luonut, ei ole kuitenkaan selättänyt tarvetta kulttuuripalveluiden jatkuvalle kehittämiselle. Videokonferenssi oikeastaan avattiinkin suomalaisten ja venäläisten KARAT -projektipartnereiden avauksella kertoen, että vaikka kansainvälinen matkailu on alueilla rajoittunut, on kotimaan matkailu kuitenkin kokenut nousun molemmilla alueilla, joissa jotkut paikat ovat jopa olleet ylibuukattuina.

Seminaarissa oli mukana myös monia asiantuntijoita molemmilta puolin raja. Ekaterina Kulieva ja Anastasia Pavlova esittelivät Sortavalan taideresidenssin, sen tarjoamat palvelut, sekä yhtenä huomionarvoisena seikkana, myös ympäröivän kaupunki- ja luontoympäristön tärkeyden taideresidenssin onnistumisissa. Vetovoimainen ympäristö, joka kertoo alueen kulttuuriperinnöstä, perinteistä, taiteesta ja luonnosta on ratkaisevaa, ja siitähän ei KareliaCBC -ohjelmaan kuuluvilla ydinalueilla ei ole puutetta. Avain tähän kaikkeen on yhteistyö ja kulttuuripalveluiden muotoilun jamatkailun kehittämisen molemminpuolinen edistäminen, jotta voitaisiin saada vahva jalansija kansainvälisillä ja kansallisilla matkailumarkkinoilla. Tällä toimialueella museoilla on iso rooli.

VisitFinlandin ohjelmapäällikkö Susanna Markkola piti seminaarissa vahvan esityksen kulttuurimatkailun suuntauksista, sekä kulttuurimatkailijan kuluttajaprofiilista ja odotuksista matkaltaan. Nordic Marketing -yhtiön toimitusjohtaja Jan Badur toisaalta antoi yleisölle näkökulmia saksalaisista matkailumarkkinoista ja vihjeitä sille, miten kulttuurimatkailukohteet voivat päästä ja pysyä isoilla saksalaismarkkinoilla. Jotkut ominaisuudet saksalaismatkailijoiden markkinoilla ovat yhtenäisiä, kun taas jotkut avian erilaisia kiinalaismatkailijoiden markkinoiden kanssa, joista viimeiset ovatkin Museums in Focus (KA9021) -hankkeen tähtäimessä.

On tärkeää, että museotoimijat keräävät aktiivisesti tietoa eri matkailusegmenteistä ja matkailijaprofiileista yhtenäisen strategian muodostamiseksi, joka houkuttelee ja palvelee eri kulttuurimatkailun muotoja alueelle eri kohteiden ja alan toimijoiden kanssa yhteistyössä. KutenMarkkola seminaarissa mainitsikin, yhteistyö ja verkostoituminen on avainasia: kukaan ei matkusta vain yhden matkailupalvelun perässä, minkä takia myös museoiden tulee osallistua yhteistyöhön ja kehittää yhteisiä suunnitelmia markkina-aseman vahvistamiseksi olemassa olevilla markkinoilla, sekä jalansijan saamiseksi uusillakin.