Sortavalassa julkistettiin tarjouskilpailu suunnitteludokumentaation kehittämisestä

Submitted by KA10010 on

Karelvodokanal LLC on julkistanut Sortavalassa TohmaKoita -hankkeen puitteissa tarjouskilpailun. Kilpailutuksen kohteena on Helylän taajamasta Sortavalan kaupungin jätevedenpuhdistamolle vedettävän paineviemärin hankedokumentaation ja rakennussuunnitelmien laatiminen.

Karelvodokanal on julkaissut tarjouskilpailun Venäjän valtion virallisessa hankintaportaalissa 19. joulukuuta 2021.

Tarkemmat tiedot kilpailutuksesta löytyvät venäjänkielellä internetsivulta 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110961301