Urban Parks&Benefits in Kajaani&Kostamus (KA5000)

 

Tehdään luontoon pääsy helpoksi !

Tavoitteenamme on, että Kajaanin ja Kostamuksen lähiluontokohteet ovat tunnettuja ja arvostettuja yksilöiden ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin lähteitä sekä sosioekonomisen kasvun edistäjiä paikallisille asukkaille ja matkailijoille.

Hankeuutiset

Kesto :        1.1.2019 - 31.12.2020                                                                                             

Budjetti:     805 717 € 

Osallistuvat organisaatiot:                        

Metsähallitus, Luontopalvelut , pääpartneri

Kostamuksen luonnonsuojelualue, partneri

Kulttuuriosuuskunta G-Voima, partneri

Selätettävät haasteet: 

 • Tiedonsaanti kotiseudun luontokohteista palveluineen on vaikeaa.
 • Vahvan luontosuhteen ja luonnossa virkistäytymisen hyödyt tunnetaan puutteellisesti.
 • Luontokohteiden palveluiden laatu on usein heikko ja käytöstä aiheutuu haittaa ympäristölle.
 • Luontokohteiden paikallinen omistajuus on heikkoa (esim. ilkivalta yleistä, yhteisöllinen toiminta vähäistä).
 • Yritykset eivät tiedä, miten vetovoimaisia luontokohteita voi hyödyntää tuotekehityksessä.
 • Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet kohteiden hoitoon ja kehittämiseen ovat riittämättömiä ja palautejärjestelmät puutteellisia.

Toteutettavat toimet:  

 1. Lähiluontokohteiden ja niiden haltijoiden verkoston  perustaminen Kajaanin seudulle.
 2. Lähiluontokohdeverkoston konseptointi, brändäys ja viestintä.
 3. Pilottikohteiden palvelumuotoilu ja toimenpiteiden suunnittelu yhdessä ja yhteistyössä sidosryhmien ja loppukäyttäjien kanssa. 
 4. Pilottikohteiden toimenpiteiden toteutus: parannetaan kohteiden saavutettavuutta, turvallisuutta, esteettömyyttä, valaistusta, opastusta ja jätehuoltoa. 
 5. Lähiluontokohteiden terveyshyödyt ja yritysten tuotetarjonta yhdistetään verkoston viestintään. 
 6. Aktivoidaan paikalliset sidosryhmät  käyttämään lähiluontokohteita virkistäytymiseen ja tapahtumien järjestämiseen.

 Odotetut tuotokset:

 • Lähiluontokohdeverkosto on perustettu ja toimii aktiivisesti. Kehittämisen kokemukset ja parhaat käytännöt on jaettu rajan yli.
 • Korkeatasoinen markkinointi- ja viestintämateriaali Kajaanin ja Kostamuksen lähiluontokohteista on laadittu ja otettu käyttöön.
 • Pilottikohteille on laadittu palvelumuotoilua hyödyntävät kehitys- ja toimenpidesuunnitelmat.
 • Hyvin toimivat, saavutettavat ja turvalliset pilottikohteet Kajaanissa ja Kostamuksessa. 
 • Uusia tuotteita on kytketty lähiluontokohdeverkostoon. Terveys- ja hyvinvointihyödyt on kuvattu lähiluontokohteiden viestinnässä. 
 • Lähiluontokohteiden tunnettuus ja omistajuus on kasvanut. Asukkaat, yritykset ja järjestöt hyödyntävät kohteita virkistäytymiseen, aktiviteetteihin, tapahtumiin ja yritystoimintaan. 

Ekaterina Piirainen, projektipäällikkö

ekaterina.piirainen@metsa.fi

tel. +358 (0)40 144 7567

Metsähallitus, Luontopalvelut / Parks & Wildlife Finland

Satamakatu 3

87100 Kajaani, Suomi

www.metsa.fi

 

Valentina Khoteeva, koordinaattori

org.oopt@mail.ru  

tel.  +7 911 410 61 36

Kostomuksha State Nature Reserve

ul. Priozernaya 2,

186930 Kostomuksha      

Republic of Karelia, Russia

www.kostzap.com

 

Veikko Leinonen, tuottaja

leinonenveikko@hotmail.com

tel. + 358 (0) 50 570 6577

Kulttuuriosuuskunta G-Voima, Vaara-kollektiivi 

Kauppakatu 36

87100 Kajaani, Suomi 

www.g-voima.fi