Hanketapaaminen Kostamuksen luonnonsuojelualueella.

Submitted by KA5000 on 09.04.2019 - 09.47
Ekaterina ottaa valokuvia "Yllättävä on lähellä" luontopolusta

Hankkeen projektipäällikkö Ekaterina Piirainen vieraili Kostamuksen luonnonsuojelualueen toimistolla 25.02.2019. Vierailun tavoitteena oli tutustua kostamuslaiseen tiimiin ja alueeseen, johon hankkeen ENI CBC KA5000 toimenpiteet kohdistuvat. Vierailu alkoi tutustuen ”Yllättävä on lähellä” -luontopolkuun. Hankkeen puitteissa kyseistä polkua kunnostetaan ja valaistaan. Iltapäivällä työstettiin hankkeen työsuunnitelmaa, käytiin läpi raportointikäytäntöjä sekä tulevia tapahtumia.  

#cbckarelia #eni #ka5000 #kostzap #заповедниккостомукшский


                    

          

Alue, johon hankkeen toimenpiteet kohdistuvat.