SUSWAM - Jätteidenhallintaa Kainuussa ja Venäjän Karjalassa (KA10013)

SUSWAM -hanke kehittää jätteiden hallintaa Kainuussa ja Venäjän Karjalassa. Tähtäimessä on sekä arvokkaiden jätejakeiden parempi hyötykäyttö että tiettyjen haitallisten jätejakeiden parempi ympäristöturvallisuuden hallinta. Hankkeessa parannetaan Kostamuksen alueen valmiuksia erilliskerättyjen jätejakeiden paikalliseen säilyttämiseen ja käsittelyyn uudistamalla jätelajittelukenttä. Kainuussa hankkeessa selvitetään haitallisen jätteen polttokäsittelystä muodostuvan ympäristökuorman minimoimista esim. poltossa syntyvän tuhkan ja savukaasujen käsittelymenetelmien osalta.

Ympäristökasvatuksen uudet innovatiiviset keinot ja paikallisen sidosryhmäverkoston tiivistäminen on tärkeä osa hanketta molemmilla hanketta toteuttavilla alueilla.

Hankeuutiset

Projektityöryhmä koostuu seuraavista toimijoista:

Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu on korkealaatuista opetusta, ammatillista kasvua sekä tutkimus- ja kehitystyötä tukeva kolmannen asteen oppilaitos. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnon mukaan KAMK on yksi Suomen menestyksekkäimmistä ammattikorkeakouluista. KAMKin tutkimukset ja hankkeet ovat kansainvälisiä ja pohjaavat saumattomaan yhteistyöhön, sekä niiden parissa työskentelee useita alan erityisasiantuntijoita.

Kajaanin ammattikorkeakoulu on SUSWAM-hankkeen vetovastuussa, ja näin ollen vastaa projektin etenemisestä sekä taloudellisesta hallinnasta. 
Lisätietoa: www.kamk.fi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Lisätietoa: https://www.ekokymppi.fi/

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys / Kierrätyskeskus Entrinki
Lisätietoa: https://entrinki.fi/

OOO MSA
Lisätietoa: -

Kostamuksen kaupunki
Lisätietoa: http://www.kostomuksha-city.ru/

Regional Company Water and Ecology LLC
Regional Company Water and Ecology LLC on toiminut ympäristönsuojelualalla yksitoista vuotta, muun muassa juomaveden, jäteveden ja sadeveden puhdistukseen liittyvissä projekteissa, niiden suunnittelussa, sekä toteutuksessa. Tutkimusyhteistyötä RCWE tekee Petroskoin yliopiston kanssa.
Lisätietoa: http://Elena-grafova.ru

Suomalaiset yhteistyökumppanit

Kajaani University of Applied Sciences (KAMK)

Anna Belenikhina
Projektipäällikkö
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 5, 87101, Kajaani

anna.belenikhina@kamk.fi
+358  44 710 0298
www.kamk.fi 

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Eero Piirainen
Ympäristöpäällikkö
eero.piirainen@ekokymppi.fi
+358 44 71 00 071
www.ekokymppi.fi 

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys/Kierrätyskeskus Entrinki
Mauri Saastamoinen
Toiminnanjohtaja
mauri.saastamoinen@nakertaja.fi
+358 40 517 8570
www.nakertaja.fi; www.entrinki.fi

 

Venäläiset yhteistyökumppanit

OOO MSA
Anatoly Mikhailov
Jätehuollon päällikkö
msalean@mail.ru
+7 81459 5 2230

Kostamuksen kaupunki
Galina Potapova
Pääasiantuntija, ympäristöasiat
potapova@msu.kostomuksha-rk.ru
+7 911 6608502

Regional Company Water and Ecology LLC
Elena Grafova
Johtaja
grafova.elena.karelia@gmail.com 
+7 911 4053098