KA10020 PeatStop – Hulevesien hallinnan kehittämishanke Kainuussa ja Karjalassa

PeatStop-projekti pureutuu hulevesien hallintaan Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Projektin tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja hulevesivalumien tuomiin ympäristökuormituksiin, esimerkiksi asentamalla suodattimia ja hapetuslaitteita vesistöihin Kainuussa ja Venäjän Karjalassa. Tarkemmin ottaen, PeatStop tähtää kehittämään käytännön ratkaisuja, joilla parannetaan kaupunkiympäristöjen vesistöjen tilaa, ja estetään niiden rehevöitymistä ja saastumista.

Kajaanissa hankkeen päätarkoitus on puuttua Kaupunginlammen rehevöitymiseen. Kaupunginlampi ottaa vastaan suurimman osan sadevesien valumista ja siihen laskee myös useampi sadevesiviemäri, joten saasteiden ja kemikaalien määrä lammen vedessä on suuri. Saasteiden määrää ja koostumusta ei vielä kuitenkaan tarkalleen tiedetä, joten on erityisen tärkeää seurata ja mitata vesistön tilaa. PeatStop-projekti tulee auttamaan Kaupunginlammen ympäristön eheytymistä, ja siitä saadaan myös paljon uutta, tärkeää tietoa vastaavien hulevesiongelmien ratkaisuun.

Vuoden 2021 syksyyn mennessä PeatStopin osalta Kajaanissa on toteutettu parikin hapetuslaitepilottia - toinen Vimpelinlammessa ja toinen Kaupunginlammessa, Kaupunginlampeen laskevaan hulevesiviemäriin on asennettu pilottina suodatusarkku joka käsittelee lampeen laskevaa vettä, ja Ämmänpuronpuistoon yläkaupungille on rakennettu lampipuhdistamo, joka hidastaa lampeen virtaavaa vettä niin, että sen mukana kulkeutuva sakka ehtii laskeutua pohjaan, ennen kuin vesi jatkaa matkaa.

Petroskoissa taas puututaan Äänisjärveen maaperästä liukenevan öljyn aiheuttamiin ongelmiin, ja turvataan luonnonveden laatu. Ääniseen laskeutuu 12 sadevesiviemäriä, joiden mukana veteen pääsee öljyä ja saasteita. Yksi kyseisten viemäreiden laskupaikoista on lähellä suurta julkista rantaa, ja alueen lähistöllä sijaitsee myös juomaveden ottopaikka. Suodattimien suunnittelu ja rakentaminen ratkaisee suuren osan ongelmasta, ja avustaa tulevaisuuden hankkeiden toteutuksessa.

Projektin osaksi on kirjattu myös molempien alueiden pitkäjänteinen tarkastelu, jolla turvataan tulevaisuuden osaaminen ja kehitys luonnonvesistöjen puhdistusprosessien kannalta myös muilla Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Molemmista tapauksista saadaan paljon lisää informaatiota luonnonvesistöjen tilan tarkasteluun, sen parantamiseen, ja saastumisen ennaltaehkäisyyn.

 

Hankeuutiset

Hankkeen yhteistyökumppaneina on yhdistelmä alan erikoisosaajia, mikä on tarpeen, jotta pystymme luomaan kokonaisuuden, jolla voidaan toteuttaa hankkeen tavoite.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu toimii hankkeen vetäjänä, ja tuo peliin asiantuntemusta ympäristöteknologisista ratkaisuista sekä ympäristöystävällisistä materiaalivalmisteista, kun taas Regional Company Water and Ecology, Petroskoissa, vastaa hankkeen teknisistä toteutuksista laitteiston suhteen. Yhdistelmä tuottaa mahdollisuuksia luoda korkeatasoista, ammattitaitoista erikoisosaamista myös tulevaisuuden käyttötarkoituksiin huleveden hallinnan ja sen aiheuttamien ongelmien ehkäisyn saralla. Molemmat hankkeen kotikaupungit, Kajaani ja Petroskoi, ovat tunnistaneet tarpeen hulevesiongelman ratkaisuille, ja investoivat tasapuolisesti, jotta kyseinen rajayhteistyöhanke tuottaisi parhaan mahdollisen tuloksen.

Molemmilla hankkeen toteuttavilla tahoilla on laajat yhteistyökumppanuudet muiden alan toimijoiden kanssa. Näin varmistetaan laitteiston ja mittaus- sekä seurantajärjestelmien laatu ja toimivuus.

 

Lisätietoa PeatStop-hankkeen yhteistyökumppaneista:

Kajaanin Ammattikorkeakoulu: http://www.kamk.fi 

Regional Company Water and Ecology LLC: http://Elena-grafova.ru 

Kajaanin kaupunki: www.kajaani.fi

Petroskoin kaupunki: http://petrozavodsk-mo.ru

Vuosina 2020 ja 2021 PeatStop-hankkeen yhteydessä suoritettiin intensiivisiä hulevesien ravinnekuormituksen mittauksia ympäri Kajaanin puistoalueita, jotta saataisiin selville ravinnekuormituksen pahimmat ongelmat ja lähteet. Alla olevasta raportista voit lukea vuoden 2020 mittaustuloksista.

Raportti huleveden ravinnekuormituksesta, Kajaani 2020

--------------------------------

PeatStop-hankkeessa tähtäimessämme on päästä hyvään käsitykseen siitä, millaisessa tilanteessa olemme hulevesien kuljettaman ravinnekuorman kanssa. Tällä välilehdellä julkaisemme raportteja sekä artikkeleita, joita olemme hankkeen myötä tuottaneet, aiheine muun muassa ympäristöntarkkailun työvälineet, ja uudet innovaatiot reaaliajassa tapahtuvaan ympäristön havainnointiin.

Oletko kiinnostunut osallistavaa havainnointia ympäristöntarkkailun työkaluna? Alla olevasta linkistä pääset Procedia Environmental Journalin julkaisuun, jossa asiaa taustoitetaan tehokkaasti. Artikkeli on kirjoitettu PeatStop-hankkeen yhteydessä.

PARTICIPATORY MONITORING AS A SUPPORTIVE TOOL FOR BETTER SITUATIONAL AWARENESS IN CONTAMINANTS’ LEAKAGE AND PREVENTION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION

Projektipäällikkö:

Outi Laatikainen
Erityisasiantuntija
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
CEMIS – Centre for measurement and information systems
outi.laatikainen@kamk.fi
+358 44 710 1662