Uppotukkeja putsaamaan vesistöä

Submitted by outi.laatikain… on
Kaupungin työntekijät asentamassa riukutukkipatoja

Karelia CBC -ohjelman rahoittama PeatStop-hanke alkaa lähennellä loppuaan, ja viimeisiä hanketoimia viedään!

PeatStop-hankkeen yksi pääpiirteistä on ollut pyrkiä vesistöjen hoidossa luonnonmukaisiin ratkaisuihin - esimerkiksi laskeutusallas ainoastaan hidastaa veden virtausta, jolloin sen mukana kulkeva sakka päätyy pohjalle ennen kuin vesi jatkaa matkaa, ja vesistöjen lähistölle istutetut kasvit sitovat sen mukana kulkeutuvia ravinteita ihan itse, ilman muuta apua. Luonnollisella linjalla jatkettiin tänäkin loppukesänä, nimittäin riukutukkipatojen muodossa.

Kajaanin Ämmänpuronpuistoon upotettiin Kajaanin kaupungin kanssa yhteistyössä kolme riukutukkinippua putsaamaan virtaavaa vettä, sitomaan ravinteita ja luomaan kasvualustaa mikrobeille ja muulle vedenalaiselle elämälle. Riukutukkipatojen käytöstä luonnonvesien puhdistamisessa on suhteellisen paljon taustatietoa, ja vaikkapa alla olevasta Puumavesi-hankkeessa tuotetusta oppaasta siitä voi lukea enemmänkin. Ämmänpuroon upotetut riu'ut ovat mäntyä, jotta kaarnaan mahtuu asettumaan monenlaista eliöstöä, joka käyttää vedestä ravinteita hyväkseen.

Puupohjaisilla uusilla materiaaleilla tehoa metsätalouden vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin. PuuMaVesi-hankkeen loppuraportti 2021 (pdf 13 Mt)