Pääjärven kalastajakysely 2020 päättyi

Submitted by KA10003 on 18.01.2021 - 15.15
Pie chart showing that 30 % of the respondent live in Moscow area, 25 % in Loykhsky area, 21 % in Saint Petersburg, 7 % in petrozavodsk and 17 % in other cities. lake Pyaocero summer scenery in the background, with a fishing boat and three fishing rods.

PRO TROUT piti kahden kuukauden ajan  netissä auki sähköistä kyselyä saadakseen tietoa Pääjärven kalastuskulttuurista ja kalastajista Venäjän Karjalassa. Kyselyyn saattoi vastata myös perinteisellä kynä-ja-paperi -sovelluksella Pääjärven kylän  Kakkara-kahvilassa.

Suurin osa kysymyksistä kartoitti kalastuksen harrastajien tuntemusta kalastussäännöistä ja Pääjärvessä elävien taimenten ekologiasta. Myös kalastuskäytännöistä ja halutuimmista saalislajeista kysyttiin. Vastaaminen kesti tyypillisesti 12 minuuttia.

Louhen piirin kalastuksenvalvonnasta vastaava viranomainen avusti hanketta kysymusten laatimisessa.

Kyselyyn saatiin 119 vastausta. Kuvassa esitetään, missä vastaajat asuvat. Pääjärvellä käy kalastajia Moskovasta ja Pietarista saakka.

Kysely toistetaan projektin loppuvaiheessa, jotta voidaan arvioida, onko projektin toimenpiteillä onnistuttu lisäämään tietoa kestävästä kalastuksesta ja kotoperäisen taimenten ekologiasta.

Kuvassa alla: kyselyn mainos projektin VKontakte-sivulla jouluaattona 2020.