"OPETTAJAN SANOMALEHTI" KIRJOITTAA GREEN SCHOOL- PROJEKTISTA

Submitted by KA5030 on
Teachers Newspaper

Venäläinen pedagoginen sanomalehti "Utsitelskaya Gazeta" julkaisi laajan jutun "Green School" -projektista.

Erikoiskirjeenvaihtaja Maria Golubeva osallistui hankkeen seminaariin, jonka aikana 11 Karjalan koulua sai Ekosalkut, jotka luotiin hankkeen puitteissa, käytettäväksi opinnoissa.

Hankkeen koordinaattori Denis Rogatkin kertoi haastattelussaan Green School -hankkeen innovaatioista ympäristökasvatuksen kehittämisessä. Hän kertoi jutussa muun muassa esimerkkejä suomalaisten koulujen hyvistä käytännöistä, joita venäläiset työtoverit voisivat hyödyntää.

Julkaisu löytyy "Uchitelskaya Gazetan" verkkosivuilta.