Näkökulmia raja-alueiden kehittämiseen

Submitted by KA4007 on 16.10.2019 - 13.48
conference program cover

Kalitka-hankkeen suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat olivat aktiivisesti äänessä Petroskoissa syyskuun lopulla järjestetyssä ”Perspectives of Socio-Economic Development of Border Regions” konferenssissa. Tapahtumassa pohdittiin erityisesti rajanylittävän yhteistyön mahdollisuuksia niin Venäjällä kuin muuallakin maailmassa. Tässä kirjoituksessa on ajatuksia kolmipäiväisen konferenssin puheenvuoroista perjantaina 27. syyskuuta.

Rajanylittäviä esimerkkejä muualta maailmasta

Konferenssi rakentui monipuolisista asiantuntijapuheenvuoroista sekä erilaisista paneeliskeskusteluista. Asiantuntijapuheenvuorot käsittelivät muun muassa rajanylittävän yhteistyön muotoja eri puolilla maailmaa sekä rajat ylittävää kaupankäyntiä. Kalitka-hankkeen näkökulmasta kiinnostavimmat puheenvuorot käsittelivät sitä, miten eri valtioiden alueella elävät kansat voivat ylläpitää yhteistä kulttuuriaan sekä digitaalisuuden kehittymistä Karjalan tasavallan kylissä ja taajamissa. Molemmissa aiheissa oli yhtymäkohtia myös Kalitka-hankkeen tavoitteisiin. Eri valtioiden aluielle levittäytyneiden kulttuureiden on havaittu ottavat vaikutteita myös alueiden kansallisista kulttuurista. Myös Kalitka-hankkeessa on havaittu karjalainen ruokakulttuurin kehittyvän Suomessa mukaillen kansainvälisiä ruokatrendejä, kun karjalaisessa ruoassa Venäjällä maistuvat yhä vanhat perinteet. Karjalaisen ruoan kannalta tämä on hyvä asia, koska molempien maiden arvokas osaaminen välittyy rajanylittävän yhteistyön myötä.

Oli myös kiinnostavaa kuulla, että kaikilla Karjalan tasavallan alueella sijaitsevilla paikkakunnilla tai kyläyhteisöillä ei ole käytössään internetsivuja paikallisille tai matkailijoille tapahtuvaa viestintää varten. Tämä puheenvuoro innosti pohtimaan Kalitka-hankkeessa tapahtuvan mobiilisovelluksen kehittämistä. Sovelluksen tavoitteena on helpottaa alueen ruokapaikkojen löydettävyyttä sekä auttaa matkareittien suunnittelussa alueella olevien ruokailumahdollisuuksia mukaan. Olisiko sovelluksen mahdollista esitellä ruoan lisäksi myös alueen paikkakuntia, jos heillä itsellään ei ole siihen mahdollisuuksia? Matkailijan palvelukokemuksen kannalta on tärkeää, että Pohjois-Karjala ja Karjalan tasavalta ei esittäydy sovelluksessa vain ruokalistojen kautta.

Ruokamatkailu kehittyy monialaisella yhteistyöllä

Kalitka-hankkeessa rajanylittävä yhteistyö liittyy erityisesti ruokamatkailun kehittämiseen. Konfrenssiin sisältyi paneelikeskustelu raja-alueilla tapahtuvasta matkailusta. Tässä osiossa projektipäällikkö Paavo Raappana sekä projektiasiantuntija Keijo Koskinen kertoivat ajatuksiaan ruokamatkailua kehittävistä toimenpiteistä. Esitetyt huomiot olivat nousseet esille hankkeessa tehtävässä kyselytutkimuksessa, joka selvittää ruokamatkailua palvelevien yritysten toimintaedellytyksiä Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa.

Tärkeimpänä asiana kehittämisen kannalta on yhteistyö kaikkien matkailualalla toimivien kesken. Esimerkiksi toiminnalliset matkailutuotteet saavat lisäarvoa matkailijoille tarjottavasta paikallisesta ruoasta, mutta mahdollisuus jonkun aktiviteetin tarjoamiseen voi hyödyttää ensisijaisesti ruokapalveluita tarjoavaa yritystä. Yhteistyötä on lisättävä myös matkailutuotteiden yhteisessä kehittämisessä. Yhdellä yrittäjällä on tuskin mahdollisuutta kehittää alueellista ja monipuolista ruokamatkailureittiä, jossa myös majoituspalvelut ovat riittävät laadukkaita. Usean yrittäjän yhteistyöllä sekin onnistuu.

Oleellista on myös määrittää, ketkä ovat ne matkailijat, joita alueelle ensisijaisesti odotetaan. Ainakaan tässä vaiheessa Pohjois-Karjalaan tai Karjalan tasavaltaan ei matkusteta Michelin-ravintoloiden tai maailmanlaajuisesti tunnetun ruokakulttuurin perässä. Yhtä tärkeää on tarjota kaikille matkailijoille maistuvaa karjalaista ruokaa ja saada heidät palaamaan alueelle uudestaan ja uudestaan.

Paavo Raappana

kirjoittaja on Kalitka-hankkeen suomalainen projektipäällikkö, joka työskentelee Karelia-ammattikorkeakoulussa