Metsänhoitotöiden omavalvontaopas venäjänkielisenä

Submitted by KA4002 on
publication cover

Metsänhoitotöiden omavalvontaoppaasta on julkaistu venäjänkielinen käännös.

Opas sisältää omavalvontamenetelmät metsänhoidon keskeisimpiin työlajeihin: maanmuokkaus, kylvö, istutus, taimikonhoito ja ensiharvennus.

Omavalvonnalla pyritään kiinnittämään työntekijän huomiota tekijöihin, jotka oleellisimmin vaikuttavat metsikön laatuun eri työlajeissa.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022020818174 

Alkuperäinen suomenkielinen versio:  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111189912