Kysely apuna käsityöyrittäjille suunnatun koulutuksen suunnittelussa

Submitted by KA8028 on 26.03.2020 - 00.02
Picture from archive of Association ECHO

Northern Crafts ID –hanke julkaisi Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan sekä Karjalan Tasavallan käsityöyrittäjille suunnatun kyselyn.  

Kohderyhmältä saatavat vastaukset auttavat projektiryhmää tunnistamaan alueen käsityöyritysten kehityksen haasteet ja mahdollisuudet sekä kehittämään käsityöyrittäjille suunnattua koulutusohjelmaa. Kysely on myös osa laajempaa tutkimusta, joka osaltaan edistää teoreettisen analyysin tekemistä sekä tiedonkeruuta käsityöyrittäjyyden nykyisestä tilasta. Kyselyn tulokset on tarkoitus saada kerättyä huhtikuun puoliväliin mennessä. Analyysi tulosten pohjalta laaditaan toukokuun loppuun mennessä 2020.  Käsityöyrittäjille tarjottavat ilmaiset liiketalouden koulutukset järjestetään Joensuussa, Oulussa ja Petroskoissa syksyllä 2020 ja keväällä 2021. 

Kysely on saatavilla suomeksi ja venäjäksi

Käsityöyrittäjyydessä on valtava kasvupotentiaali. Vastaamalla kyselyyn käsityöyrittäjät voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön sekä talouden kasvuun. 

Kuva ECHO -assosiaation arkistosta.