Biokaasulaitosten katselmointia Pohjanmaalla

Submitted by outi.laatikain… on
Representatives of the Finnish partners of the REMAC project studying Sauter's structures. Due to the fresh outdoors air and their own travel bubble, they dared to unmask themselves for a moment.

Kuva: Yhteistyökumppanit Kurikassa, Sauterin rakennelmia tutkimassa. Raittiista ulkoilmasta ja omasta matkustuskuplasta johtuen uskallettiin hengitellä ilman maskejakin.

Viikolla 12 REMAC-projektin suomalaisten yhteistyökumppaneiden, eli Kajaanin Ammattikorkeakoulun, Puolangan kunnan sekä HonkaInfra Oy:n edustajat pakkasivat kimpsunsa, ja suuntasivat läntiseen Suomeen, Pohjanmaalle, tutustumaan biokaasulaitoshankkeen neuvotteluissa mukana olevien yritysten suunnitelmiin, toimintaan ja toteutustapoihin.

Puolangalle rakennettavan biokaasulaitoksen kilpailutus on vielä kesken. Neuvotteluissa ovat mukana biokaasu- ja rakennusalan yritykset Jahotec, Eneferm, Sauter sekä Doranova. Pandemiatilanteen vuoksi laitoskatselmointeja tehtiin vain tällä hetkellä rakennusvaiheessa oleviin referenssikohteisiin, jotta saatiin näkemystä erilaisista rakenteellisista toteutustavoista.

Pian selviää, kuka pääsee urakoitsimaan Puolangalle!