KA6000 -Sortwater, Sortavalan kaupunki tiedottaa

Submitted by KA6000 on 10.03.2020 - 09.15
Construction

Sortavalan hallinto raportoi puhdasta vettä 8500 kuutiometriä päivässä tuottavan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen edistymisestä. Työmaa on siirretty PromenergoJSC:n vastuulle.

Sortavalan hallinnon päällikkö piti 2 työkokousta tammikuussa ja helmikuussa 2020, jotta käytännön kysymykset voitaisiin ratkaista nopeasti.

Tällä hetkellä urakoitsija valmistelee rakennustyömaata, muun muassa aitaamalla työmaa-alueen. Myös laitteistojen hankinta ja sähkösuunnitelmien hyväksymisprosessi ovat menossa.

Osa Sortavalan vedenpuhdistamon rakennuskustannuksista - vähintään 395 000 euroa - on Venäjän omarahoitusosuutta Karelia CBC -projektiin KA6000 – SortWater.

Lähde: Sortavalan kaupungin hallinto